Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen

De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen bestaat uit zeven leden en enkele kandidaat-leden. Dit zijn allemaal vrijwilligers. Het accent van de activiteiten van de ledencommissie ligt op het vertegenwoordigen van de ruim 70.000 leden uit de provincie Utrecht in de ledenraad.

Ledencommissie

Hoe gaat de ledencommissie te werk?

Om haar leden goed te vertegenwoordigen, blijft de ledencommissie allereerst zelf goed op de hoogte van de inhoudelijke zaken die bij Natuurmonumenten actueel zijn. Hiertoe houden de leden van de ledencommissie contact met de beheerders van de gebieden en mensen uit de werkorganisatie.
Daarnaast gaat de ledencommissie actief op zoek naar de mening van leden door thema-excursies en ledenavonden te organiseren. Zij bespreekt ook actuele onderwerpen met haar klankbordgroep, een vaste groep geïnteresseerde leden. Als u interesse heeft om mee te praten over onderwerpen betreffende onze gebieden en het beheer daarvan, dan kunt u zich aanmelden via [email protected]. Wij nodigen u dan enkele malen per jaar uit voor een bijeenkomst van onze klankbordgroep.
De leden van de commissies gezamenlijk vormen de ledenraad van Natuurmonumenten.

Jaarplan en jaarverslag

Jaarplan

Leden en andere belangstellenden uit de provincie Utrecht zijn welkom om onze vergaderingen bij te wonen. Ook kunt u met ons mee discussiëren bij de Klankbordgroep avonden die wij organiseren. Mocht u daarvoor belangstelling hebben neemt u dan contact met ons op via [email protected].

Jaarverslag

Lees meer over het werk van de ledencommissie Utrecht in het jaarverslag 2019.

Ledencommissie in beeld

Leden

Op dit moment bestaat de LC Utrecht uit de volgende leden:

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrief van september 2020.

Vrijwilligerswerk

Wilt u (ander) vrijwilligerswerk doen voor Natuurmonumenten in de provincie Utrecht?
Neem dan contact op met Stef van Helmondt via 06 - 558 251 26 voor werk in de Kaapse Bossen en Haarzuilens of Niels Schouten via 06 - 542 952 04 voor werk in de Vechtplassen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk en de activiteiten van LC Utrecht en Vechtplassen? Neemt u dan contact met ons op via [email protected]

logo