Een lid van de ledencommissie stelt zich voor: Mike Kortekaas

Een kennismaking met Mike Kortekaas.

L

De ruimte om van de natuur te genieten wordt als vanzelfsprekend ervaren maar bestaat bij de gratie van het er zijn van natuurgebieden. Voor beheren van gebieden kan ieder van ons een bijdrage leveren. Ik kies er voor om als vrijwilliger mijn liefde voor de natuur te laten samengaan met mijn passie voor besturen.      

Opgeleid als bioloog zoek ik naar duurzaam benutten van onze omgeving. Dat vraagt om een open oog voor de mogelijkheden van natuur en landschap, wonen en water, economie en innovatie. Inspiratie vind ik in het samen werken, tot een doel komen en dan creatief zaken voor elkaar krijgen. Ik hou van het initiatief en van al het goede van het leven, vooral van mijn echtgenote, onze kinderen en hun partners en helemaal blij word ik van onze drie kleinkinderen! Je inzet vandaag telt voor komende generaties!    Het is een eer de ‘DC’ te mogen voorzitten. 

Mike Kortekaas
logo