Ledencommissie Zeeland

De ledencommissie (LC) Zeeland zet zich in voor de realisering van een dynamische verenigingsstructuur in de provincie Zeeland en betrokkenheid van een grote groep Zeeuwse leden bij de taken en doelstellingen van Vereniging Natuurmonumenten. In Zeeland zijn ruim 11.300 mensen lid van Natuurmonumenten.

Als Lc vinden wij het belangrijk dat Zeeuwse leden betrokken worden bij het werk van Natuurmonumenten in Zeeland. De dc Zeeland streeft daarom naar het vergroten van de groep actieve en betrokken leden om resultaat voor natuur en landschap te kunnen behalen.

Klankbordgroep

Naast de bestaande klankbordgroep is er een digitale klankbordgroep. De deelnemers aan de digitale klankbordgroep worden van tijd tot tijd per e-mail naar hun mening gevraagd over actuele en lokale vraagstukken. De dc gebruikt deze informatie onder meer voor haar standpuntbepaling in de Ledenraad en wil zo de verenigingsstructuur versterken.

Bent u lid van Natuurmonumenten, woonachtig in Zeeland en wilt u ook meedenken over het beleid van uw vereniging in onze provincie? Stuur dan een e-mail naar [email protected] en sluit u aan bij de digitale klankbordgroep. Wij horen graag van u!

Vragen over LC Zeeland?

Heeft u vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk en de activiteiten van LC Zeeland neem dan contact met ons op. Stuur een email.

Activiteiten

Ledenmiddag zondag 22 oktober a.s.

Zondag 22 oktober organiseert de dc Zeeland haar jaarlijkse ledenmiddag.  Deze middag bestaat uit een vergadering met aansluitend een excursie over Landgoed Slot Haamstede (Slotbos) en de Zeepeduinen. U bent van harte uitgenodigd. Kijk hier voor meer informatie.

Verslag debat natuurbeleving

Kijk hier voor een verslag van deze avond.

Districtscommissie in beeld

  • Contactpersoon leden [email protected]
  • Voorzitter, Sjaak de Looff
  • Penningmeester, Peter Moen
  • Secretaris, Hein Vermin
  • Wim Wattel
  • Kandidaat lid
  • Ferry Kramer 
  • Jan Sinke

Jaarplan en jaarverslag

Jaarverslag 2016

Lees meer over het werk van de ledencommissie Zeeland in het jaarverslag 2016 (PDF).