Word lid

Ledencommissie Zuid-Holland

De leden van de ledencommissie (LC) Zuid-Holland vertegenwoordigen de leden van Natuurmonumenten in de provincie Zuid-Holland binnen de vereniging Natuurmonumenten.

Dat doen ze door het laten doorklinken van de mening van de Zuid-Hollandse leden in de besluiten en standpunten van de vereniging Natuurmonumenten, via de Ledenraad. Deze raad bestaat uit de leden van alle 13 LC’s en denkt, praat en beslist tweemaal per jaar samen met het bestuur over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten.

Jaarbijeenkomst met excursie Haringvliet

Op 2 juni 2018 houdt de ledencommissie Zuid-Holland haar jaarbijeenkomst in Stellendam met aansluitend een vaar- en wandelexcursie. Zin om mee te gaan, meld je nu aan! Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Ledenvertegenwoordiging: Laat uw stem horen!

Om haar functie goed te kunnen vervullen, moet de LC weten wat er leeft onder de leden van Natuurmonumenten in Zuid-Holland. De LC Zuid-Holland hoort graag van de mening van de Zuid-Hollandse leden over regionale en landelijke natuurzaken. We bieden onze leden daarvoor de volgende mogelijkheden:

E-mailen of bellen naar de contactpersoon

Bent u het eens met het beleid, de standpunten, het optreden van Natuurmonumenten? Bent u tevreden over het beheer van de natuurgebieden? Of juist niet? Ziet u kansen voor ontwikkeling of beheer van natuur? Laat het ons weten via contactpersonen Jan Edens, via T (071 - 5170176) of Jet Westhoff (0183-617518) of stuur een e-mail naar [email protected]

Deelnemen aan de e-mail klankbordgroep

Leden van de klankbordgroep krijgen een paar keer per jaar enkele vragen en stellingen voorgelegd over belangrijke beleidsvragen. De LC neemt de reacties van de klankbordgroepleden mee bij haar standpuntbepaling en bij de besluitvorming in de Ledenraad. Daarnaast ontvangen de leden van de klankbordgroep ten minste viermaal per jaar de Nieuwsmail van de DC Zuid-Holland. Hierin staan nieuws en wetenswaardigheden van de DC Zuid-Holland. U kunt zich aanmelden via de e-mail.

Deelnemen aan de ledenvergadering

Een keer per jaar houdt de ledencommissie een algemene ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering legt de LC verantwoording af over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar en worden de plannen voor het komend jaar aan de leden voorgelegd.

U kunt op de hoogte blijven van het nieuws van LC Zuid-Holland via de nieuwsmail.

Ledencommissie in beeld

De 11 leden van de ledencommissie (LC)  Zuid-Holland worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering benoemd door de Zuid-Hollandse leden en kunnen maximaal 2 maal 4 jaar lid zijn van de LC. Ze zijn goed op de hoogte van het beleid en zijn actief op zoek naar meningen en wensen van leden in hun district. Hieronder maakt u kennis met de leden!

Takenpakket  

De ledencommissie houdt zich met verschillende zaken bezig:

  • contact te onderhouden met en de mening te peilen van de Zuid-Hollandse verenigingsleden, direct (bijv. in ledenbijeenkomsten) alsook door middel van (elektronische) klankbordgroepen;
  • beoordelen en beïnvloeden van het beleid van het bestuur van Natuurmonumenten via de ledenraad;
  • bij te dragen aan de communicatie tussen bestuur/directie en de Zuid-Hollandse leden van de vereniging (en vice versa);
  • het bevorderen van de betrokkenheid van de leden bij het verenigingswerk;
  • het ondersteunen van de beleidsbeïnvloedende activiteiten van Natuurmonumenten naar buiten toe, en
  • het behulpzaam zijn bij en ondersteunen van de activiteiten van de regio Zuid-Holland en haar medewerkers.

Lees hier meer over de de taken van de ledencommissie.

Leden

Op dit moment bestaat de LC Zuid-Holland uit de volgende leden:

Activiteiten en bijeenkomsten