Ga direct naar inhoud

Activiteiten en bijeenkomsten lc Zuid-Holland

Om de leden binnen lc Zuid-Holland te informeren en hun meningen te peilen organiseert de ledencommissie bijeenkomsten en activiteiten.

Activiteiten en bijeenkomsten lc Zuid-Holland

Estafette-tour op Tiengemeten groot succes!

Op 9 oktober 2021 vond de excursie plaats die hoorde bij de jaarvergadering van de Ledencommissie Zuid-Holland. Lees hier meer.

estafette Tiengemeten

Digitale jaarbijeenkomst

Op 9 maart 2021 organiseerde de ledencommissie Zuid-Holland haar jaarvergadering in digitale vorm. Door de coronacrisis was het ook dit jaar niet mogelijk om een fysieke jaarvergadering te organiseren. Naast de jaarvergadering bestond de bijeenkomst uit een themadeel dat in het teken stond van het natuureiland Tiengemeten. Doordat de eerste datum binnen een dag volgeboekt was, organiseerde de ledencommissie een tweede mogelijkheid op 16 maart. Lees hier het verslag.

Ledenbijeenkomst

Op 23 november hield de ledencommissie Zuid-Holland een kleinschalige bijeenkomst in de vergaderboerderij Ackerdijk. Nu het vooral ging om natuurinclusief boeren in de omgeving Midden - Delfland en het benadrukken van de kortste weg van producenten naar consumenten in deze regio, waren juist leden uit deze regio hiervoor uitgenodigd. Lees hier het verslag.

Jaarbijeenkomst

Op zaterdag 11 mei organiseerde de ledencommissie haar jaarvergadering met aansluitende excursie op Hoeve Biesland. Het centrale thema was natuur-inclusieve landbouw. Lees hier het verslag.

Officiële opening belevenisboerderij Schieveen

23 februari waren commissieleden te gast bij de officiële opening van de belevenisboerderij Schieveen aan de Oude Bovendijk te Rotterdam. Lees hier meer.

Actualisatie groen beleid

Het huidige groenbeleid van de Provincie Zuid-Holland is toe aan een actualisatie. Enkele commissieleden hebben de afgelopen maanden – samen met de mensen van de werkorganisatie - meegesproken en meegedacht tijdens de vele bijeenkomsten die door de Provincie en de Zuid-Hollandse Milieufederatie waren georganiseerd om ideeën uit het veld op te halen. Lees hier meer.

Wat kwam er uit de ledenraadpleging natuurbeleid Provincie Zuid-Holland?

In maart 2019 zijn er Provinciale Staten verkiezingen. De provincies zijn, sinds de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid in 2011 grotendeels van het rijk naar hen is overgegaan, van groot belang voor het werk van Natuurmonumenten. Voor de Ledencommissie Zuid-Holland was dit reden genoeg de mening van de Zuid-Hollandse leden te peilen over zaken die voor Natuurmonumenten van belang zijn en waar de provincie ‘over gaat’. In de eerste helft van juni is een enquête uitgezet. De uitkomsten hiervan worden gebruikt in de contacten die Natuurmonumenten heeft met de provinciale politici. Dankzij deze uitkomsten kunnen standpunten nog nadrukkelijker namens de Zuid-Hollandse leden worden ingenomen.

Ben je geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten, kijk dan hier voor de volledige uitkomst of lees hier de samenvatting.

Ben je politiek actief?

Eerder stuurden de Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties de programmacommissies van de verschillende partijen een Zevenpuntenplan om zich door te laten inspireren bij het opstellen van de partijprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Ben je zelf lid van een politieke partij en ben je van plan mee te denken met een partijprogramma? Graag geven we input mee! Neem voor tips contact met ons op via [email protected].

Of zie voor inspiratie hier de brief die Natuurmonumenten naar de programmacommissies stuurde met de resultaten uit de enquête.

Lc-vergaderingen

De leden van de ledencommissie vergaderen als regel zesmaal per jaar. Vergaderingen vinden plaats ‘op locatie’, dat wil zeggen in een van de natuurgebieden van Natuurmonumenten in Zuid-Holland of tijdens een bezoek aan een van de andere natuurbeschermingsorganisaties in de provincie. Tijdens de lc-vergaderingen worden onderwerpen van uiteenlopende aard behandeld. Mocht je meer inhoudelijke informatie willen ontvangen over onze vergaderingen, dan horen wij dat graag.

Ledenraad

De ledencommissie (LC) Zuid-Holland vertegenwoordigt de Zuid-Hollandse leden binnen de vereniging Natuurmonumenten. Ze brengt tijdens de vergaderingen van de Ledenraad de mening van de Zuid-Hollandse leden in bij het bepalen van standpunten en het nemen van besluiten door de Ledenraad.