Riviernatuur in uiterwaard De Lymen

Natuurmonumenten is van plan in uiterwaard De Lymen de riviernatuur weer terug te brengen. De uiterwaard ligt aan de Gelderse zijde van de Maas, tussen Batenburg en Appeltern. Het gebied is 75 hectare groot, waarvan circa 65 ha van Natuurmonumenten en 10 ha van Rijkswaterstaat.

De Lymen

Nu zie je nog veel akkerbouw en een klein gedeelte grasland. Over een jaar of drie is het de bedoeling dat er een vogelrijk natuurgebied met stromende geulen, grote grazers, bloemrijke stukken en moeras is ingericht, waarna de natuur het verder zelf invult. De bedoeling is ook dat de waterplanten en – dieren die horen bij de Maas hier weer volop de ruimte krijgen. Bij wassend water zal het gebied gaan meestromen met de rivier, wat bijdraagt aan de hoogwaterveiligheid. Verder wil Natuurmonumenten het gebied openstellen voor wandelaars.  

MeerMaas

De plannen voor de inrichting zijn onderdeel van het programma MeerMaas van Natuurmonumenten. De Lymen wordt, bij realisatie, tevens toegevoegd aan het Gelders Natuur Netwerk en is daarmee een belangrijke ontbrekende schakel in het totale natuurnetwerk in de provincie Gelderland. Verder is het streven om in het stroomgebied van de Maas het waterleven te verbeteren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water, een taak van Rijkswaterstaat.

In voorbereiding

Het project de Lymen is in voorbereiding. Dat betekent dat er allerlei onderzoeken gaan plaatsvinden, zoals naar de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van eventuele beschermde flora en fauna. Ook wordt gekeken of er geen kabels en leidingen of archeologische waarden liggen waar rekening mee gehouden moet worden. Verder wordt er met direct belanghebbenden gesproken, wordt de omgeving geïnformeerd, krijgt het ontwerp gestalte en worden de vergunningen aangevraagd. Het project draagt bij aan de waterstandsdaling, die gerealiseerd moet worden door Meanderende Maas

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo