Overzicht

Klimaatverandering

 • Hoogwater bij de Volmolen
  Project

  Natuurkracht voor hoogwaterveiligheid in het Geul- en Gulpdal

  Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds slaan de handen ineen in het programma Natuurkracht. Het nieuwe fonds en innovatieprogramma dat burgers, ondernemers en overheden inspireert, uitdaagt en ondersteunt om natuur in te zetten als bron voor ideeën, technologieën en plannen die duurzaam helpen tegen klimaatverandering en wateroverlast in het Zuid-Limburgse landschap, met name in het Geul- en Gulpdal.

 • WaardeVol Brummen: loofbos met slenk
  Project

  WaardeVOL Brummen: natuur versterken en gevolgen klimaatverandering opvangen

  In de natuurgebieden Leusveld en Voorstonden - in de IJsselvallei bij Brummen - gaat Natuurmonumenten aan de slag om het water langer vast te houden. Doel: natuur versterken en de gevolgen van klimaatverandering opvangen.

 • Geveltuin stad

  Maak je buurt klimaatproof

  Wat je in je tuin kan, kan je ook in de buurt: zorg voor meer groen en minder steen! Houd regenwater langer vast en laat het niet rechtsreeks naar het riool stromen. Goed voor de natuur en voor je buurtgenoten. Dus mobiliseer een paar buren en ga aan de slag!

 • Laagbroek
  Project

  Herstel natte natuur Laagbroek (de Krang)

  Natuurgebied Laagbroek in de Krang bij Swartbroek (Weert) was vroeger een zogenaamd doorstroommoeras: een natte laagte waardoor water langzaam richting de Tungelroyse Beek stroomde. Natuurmonumenten wil dit doorstroommoeras geleidelijk aan herstellen. Zo krijgt de natuur weer meer kansen en kan het gebied beter functioneren als klimaatbuffer.

 • de krang - roukespeel bij dijkerpeel
  Project

  Herstel natte natuur Roukespeel (de Krang)

  Natuurmonumenten gaat een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Daarmee krijgen waardevolle planten meer kansen en kan Roukespeel beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

 • Broekbos
  Project

  Aanpak klimaatbuffer Wijffelterbroek - Kettingdijk

  Door het opvangen en vasthouden van grond- en regenwater realiseren we een natuur- en moerasgebied dat werkt als een klimaatbuffer.

 • Lozerheide
  Project

  Aan de slag voor natuur en landschap in Kempen~Broek

  Natuurmonumenten werkt binnen het GrensPark Kempen~Broek samen met haar partners aan een robuust, toekomstbestendig en afwisselend landschap met een grote variatie aan planten en dieren en veel ruimte voor natte natuur. Daar blijven we de komende jaren op inzetten.

 • Landschap Noord-Holland
  Project

  Zorgvuldige locatiekeuze windmolens en zonneweides Noord-Holland

  Natuurmonumenten en andere groene Noord-Hollandse partijen maken zich hard voor het landschap en de natuur bij de plannen voor het opwekken van duurzame energie in Noord-Holland.

 • gemengd bos v2
  Project

  Grootschalige bosontwikkeling in Weert

  Samen met gemeente Weert en Provincie Limburg zetten we ons in voor toekomstbestendig bos. De ambitie is om in de periode 2020-2023 ruim twintig hectare robuust, biodivers bosgebied te realiseren. Dat staat gelijk aan ruim 30 voetbalvelden nieuwe natuur.

 • Geuldal
  Project

  Klimaatrobuust Geuldal

  Om wateroverlast en droogte te bestrijden maken natuurorganisaties zich samen met andere betrokkenen sterk voor een klimaatrobuust Geuldal.

 • logo