Streekconferenties

Natuurmonumenten komt op voor het Nederlandse landschap. We organiseren streekconferenties om de betrokkenheid te vergroten. Lees meer over deze conferenties.

Streekconferenties Natuurmonumenten

Bij Natuurmonumenten nemen we onze verantwoordelijkheid als grootste actieve natuurorganisatie in Nederland. Wij komen op voor het Nederlandse landschap. Wij stimuleren mensen om aan de slag te gaan met het beschermen en opknappen van het landschap. We zijn ervan overtuigd dat alleen een brede volksbeweging de teloorgang van het landschap kan stoppen. Daarom organiseren we streekconferenties in het hele land.

Kustontmoeting

Streekconferentie Norger Esdorpenlandschap

Wat vindt u belangrijk voor het landschap waarin u woont, werkt of recreëert? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de Norg100 van zaterdag 14 november 2015. Ruim 130 inwoners en belanghebbenden gingen in gesprek. Samen maakten ze plannen voor het Norger Esdorpenlandschap. Er was geen vooraf opgestelde agenda. De deelnemers spraken over wat zij belangrijk vinden. Een deel van de deelnemers ging na de bijeenkomst aan de slag om de resultaten verder uit te werken in concrete projecten.

Lees meer over de streekconferentie Norger en Esdorpenlandschap

Streekconferentie De Graafschap

Wat vindt u belangrijk voor het landschap waarin u woont, werkt of recreëert? Dezelfde vraag stond ook centraal tijdens de Graafschap400 op 21 mei 2016. Ruim tweehonderd inwoners en belanghebbenden zijn in gesprek gegaan en hebben samen plannen gemaakt. Ook tijdens deze streekconferentie is gesproken over wat de deelnemers belangrijk vinden. Op 25 juni kwamen zo’n zestig deelnemers bij elkaar om de resultaten verder uit te werken. Zij zijn druk bezig met concrete projecten om de uitkomsten te realiseren.

Lees meer over de streekconferentie De Graafschap

Streekconferentie landschap bij Tilburg

Natuurmonumenten organiseerde op 26 november 2016 en 14 januari 2017 een streekconferentie. Bewoners uit de streek gingen met elkaar in gesprek over het landschap ten zuiden van de gemeente Loon op Zand en de Loonse en Drunense Duinen en ten noorden van Tilburg. De deelnemers maakten deze dag plannen voor een aantrekkelijker landschap en startten met de uitvoering hiervan.

Deze conferentie vormde een mooie gelegenheid voor bewoners uit de streek om met elkaar in gesprek te gaan over het landschap en hun dromen en ideeën hierover met elkaar te delen. Ze brachten in kaart waar de grootste zorgen en ergernissen liggen. Maar ook waar ze juist heel trots op zijn en wat mooie aanvullingen voor het gebied zijn. De deelnemers bepaalden zelf welke onderwerpen zij belangrijk vonden en welke verder worden uitgewerkt. Op deze manier willen wij de betrokkenheid van mensen bij het landschap vergroten. Daarnaast hopen we dat er een beweging op gang komt van mensen die met de gemaakte plannen aan de slag gaat.

Natuurmonumenten organiseerde deze streekconferentie omdat onze natuurgebieden Huis ter Heide en Loonse en Drunense Duinen onderdeel uitmaken van het landschap tussen Tilburg en Loon op Zand. Door allerlei ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de plannen van de Efteling, een nieuwe hoogspanningsverbinding, de ontwikkeling van een Leisureboulevard langs de N261 en intensivering van de landbouw, komt het landschap steeds meer onder druk te staan. Dit leidt tot de volgende vraag: Hoe kunnen we het landschap in stand, mooi en beleefbaar houden? Deze streekconferentie bood de mogelijkheid om daar een antwoord op te krijgen. In de vorm van initiatieven die door én voor de mensen uit de streek zijn bedacht.

Lees meer over de streekconferentie landschap bij Tilburg

Kustontmoetingen

De unieke open en natuurlijke Nederlandse kust wordt bedreigd door veel bouwplannen. Dat leidde begin 2016 tot een stroom van meer dan 100.000 handtekeningen van bezorgde Nederlanders. Met het tekenen van de petitie gaven zij een luid en duidelijk signaal af: minister Schultz, houd onze unieke Nederlandse kust open en mooi! Dat signaal is gehoord. De minister besloot het bouwverbod in stand te laten en met relevante partijen tot een Kustpact te willen komen.

Samen met betrokken Nederlanders

Maar daarmee was het doel nog niet bereikt. Beseffen de overheden, het ministerie, provincies, gemeenten en waterschappen dat ze zuinig moeten zijn op de unieke gouden rand van Nederland? De initiatiefnemers van ‘Bescherm de Kust’ hebben in drie kustontmoetingen de vloer gegeven aan al die Nederlanders die zich betrokken voelen bij de kust.

Kustbeschermers

Stel je voor dat al die mensen elkaar inspireren, hun dromen delen en hun krachten bundelen. Dat gebeurde tijdens drie kustontmoetingen in de provincies Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Zo’n 400 bezorgde Nederlanders en Belgen waren erbij. In daaraan gekoppelde vervolgbijeenkomsten zijn de ideeën uitgewerkt tot concrete acties die kustbeschermers zelf uitvoeren.

De kustagenda

Samen met al bestaande actiegroepen en initiatieven vormen deze acties de kustagenda, met als dragers hiervan de kustbeschermers zelf.
Lees meer over de kustontmoetingen

Stad van Straks

De Stad van Straks is een dialoog die Natuurmonumenten in de zomer van 2016 aan ging met Rotterdamse kinderen. Meer dan driehonderd kinderen deden mee aan workshops en voerden gesprekken met de boswachters van Natuurmonumenten. Zij praatten over het Rotterdam van nu en hun ‘stad van straks’.

Groen, ruimte, natuur en een schone stad zijn thema’s die de Rotterdamse kinderen erg belangrijk vinden voor hun stad en de stad van de toekomst. Opvallend was dat in het algemeen de Rotterdamse meisjes pleitten voor meer bloemen in de stad en dat de jongens de voorkeur gaven aan meer (kunst)gras om op te voetballen en te spelen. Marc van den Tweel: ”Ik ben erg blij met de ideeën van de kinderen in Rotterdam. Kinderen kijken goed om zich heen, nemen zorgvuldig waar en komen met creatieve en zorgzame plannen voor hun toekomst.”

Tijdens het Natuurfestival in Het Park konden kinderen de hele dag talloze activiteiten doen en workshops volgen. Bomen klimmen, op blote voeten door de Heemtuin, schapen hoeden of op excursie met de imker.

Bekijk de ideeën voor de Stad van Straks

logo