Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Zuid-Holland

De leden van de ledencommissie (LC) Zuid-Holland vertegenwoordigen de leden van Natuurmonumenten in de provincie Zuid-Holland binnen de vereniging Natuurmonumenten.

ledencommissie Zuid-Holland

De LC vormt samen met de ledencommissies van de andere provincies de Ledenraad van de vereniging. Deze ledenraad spreekt en beslist tweemaal per jaar samen met het bestuur over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten.

Onze ledencommissie heeft 12 zetels in de Ledenraad. Ook kunnen leden van Natuurmonumenten in Zuid-Holland ondersteunend lid van de LC worden en daarna doorstromen naar de commissie. De LC-leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, zij mogen eenmaal herbenoemd worden voor een volgende vier jaar.

De natuur in onze provincie staat onder druk. De Zuid-Hollandse LC brengt in haar frequente besprekingen met de werkorganisatie en natuurlijk in de ledenraad de specifieke Zuid-Hollandse aandachtspunten naar voren.

De LC vergadert minimaal zes maal per jaar. In deze vergaderingen is steeds een vertegenwoordiger van de werkorganisatie te gast, die ons bijpraat over de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de natuur in onze terreinen. Zo houden we de lijn tussen LC en werkorganisatie kort.

Daarnaast nemen leden van de LC deel aan de periodieke toetsen van de staat en kwaliteit van onze terreinen. In de nieuwsbrief lees je hier meer over.

De mening van de Zuid-Hollandse leden is belangrijk voor de LC. Er zijn een aantal mogelijkheden om in contact te komen met de LC.

Nieuwsbrief
De LC publiceert een aantal malen per jaar een nieuwsbrief voor alle leden van Natuurmonumenten in de provincie. Hierin staan artikelen over ontwikkelingen en plannen ten aanzien van de natuur in deze regio en specifiek over de gebieden waar Natuurmonumenten voor verantwoordelijk is. Mocht je deze nieuwsbrief nog niet ontvangen dan kan je je daarvoor aanmelden via https://www.natuurmonumenten.nl/service/wijzigen .

Jaarverslag 2023 - jaarplan 2024

Het jaarverslag van de ledencommissie van het afgelopen jaar vind je HIER, het jaarplan voor het huidige jaar HIER.

Takenpakket  

De ledencommissie houdt zich met verschillende zaken bezig:

 • contact onderhouden met en de mening peilen van de Zuid-Hollandse verenigingsleden, direct (bijv. in ledenbijeenkomsten) alsook ad-hoc door middel van (elektronische) klankbordgroepen;
 • beoordelen en beïnvloeden van het beleid van het bestuur van Natuurmonumenten via de Ledenraad;
 • en de schakel tussen de leden en de werkorganisatie van Natuurmonumenten.
 • bijdragen aan de communicatie tussen bestuur/directie en de Zuid-Hollandse leden van de vereniging. 
 • bevorderen van de betrokkenheid van de leden bij het verenigingswerk;
 • het ondersteunen van de beleidsbeïnvloedende activiteiten van Natuurmonumenten naar buiten toe;
 • behulpzaam zijn bij en ondersteunen van de activiteiten van de werkorganisatie in de provincie Zuid-Holland.

Samenvattend : Natuurmonumenten vormt een beweging, bestaande uit mensen met hart voor de natuur. De LC is onderdeel van die beweging. Zij betrekt en activeert de achterban van de vereniging in de eigen provincie en werkt hierin samen met de beheereenheid. 

E-mailen of bellen naar de contactpersoon
Ben je het eens met het beleid, de standpunten, het optreden van Natuurmonumenten binnen de provincie of ook daarbuiten? Ben je tevreden over het beheer van de natuurgebieden? Of juist niet en zie je kansen voor ontwikkeling of beheer van natuur? Laat het ons weten via contactpersoon Nelleke Krol, via T (06 51 54 17 89) of stuur een e-mail naar [email protected] .

Deelnemen aan de ledenvergadering
Een keer per jaar bij voorkeur in het voorjaar houdt de LC een algemene ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering legt de LC verantwoording af over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar en worden de plannen voor het komend jaar aan de leden voorgelegd. De ledenvergadering vindt plaats op of nabij één van de terreinen van Natuurmonumenten in de provincie. De LC streeft ernaar naast de formele agendapunten als bv. jaarverslag, jaarplan en samenstelling van de LC ruim aandacht te geven aan actuele ontwikkelingen ten aanzien van de natuur in onze provincie. Via inleidingen van onze medewerkers of andere deskundigen en een excursie in ons terrein kunt u daar meer over te weten komen.

In 2024 vond de jaarvergadering plaats in Midden Delfland. Naast de vergadering gingen we dit jaar op bezoek bij een aantal kringloop- en natuurinclusieve boerenbedrijven. Hieronder een kleine impressie van deze bijeenkomst. De jaren hiervoor bezochten we onder andere Tiengemeten, de Nieuwkoopse Plassen en de Duinen van Goeree. Door middel van de nieuwsbrief word je voor deze bijeenkomst met excursie uitgenodigd.

Ledencommissie in beeld

De 11 leden van de ledencommissie (LC)  Zuid-Holland worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering benoemd door de Zuid-Hollandse leden en kunnen maximaal 2 maal 4 jaar lid zijn van de LC. Ze zijn goed op de hoogte van het beleid en zijn actief op zoek naar meningen en wensen van leden in hun district. Hieronder maak je kennis met de leden!

Takenpakket  

De ledencommissie houdt zich met verschillende zaken bezig:

 • contact te onderhouden met en de mening te peilen van de Zuid-Hollandse verenigingsleden, direct (bijv. in ledenbijeenkomsten) alsook door middel van (elektronische) klankbordgroepen;
 • beoordelen en beïnvloeden van het beleid van het bestuur van Natuurmonumenten via de ledenraad;
 • bij te dragen aan de communicatie tussen bestuur/directie en de Zuid-Hollandse leden van de vereniging (en vice versa);
 • het bevorderen van de betrokkenheid van de leden bij het verenigingswerk;
 • het ondersteunen van de beleidsbeïnvloedende activiteiten van Natuurmonumenten naar buiten toe, en
 • het behulpzaam zijn bij en ondersteunen van de activiteiten van de regio Zuid-Holland en haar medewerkers.

Leden

Op dit moment bestaat de LC Zuid-Holland uit de volgende leden:

Nieuws