Ga direct naar inhoud

Midden-Delfland: Tuin voor de stad

Midden-Delfland is onmisbaar als ‘tuin voor de stad’, voor recreatie en voedsel. En dat was 2.000 jaar geleden ook al zo. Archeologen hebben resten gevonden van rationeel verkavelde landbouwpercelen uit de Romeinse tijd. De meest noordelijk gelegen Romeinse stad op het Europese vasteland lag bij Midden-Delfland: Forum Hadriani (Voorburg). Bewoond was Midden-Delfland al veel eerder, in de steentijd (3.000 jaar v Chr).

Vlietlanden

Historische schatkamers

Ook onze natuurgebieden zijn stuk-voor-stuk historische schatkamers. In de middeleeuwen zijn de Vlietlanden niet ontgonnen. De bodem is hier schraal en nat: in het voorjaar is het een ouderwetse bloemenzee. De Ackerdijkse Plassen zijn in de 18e eeuw ontstaan bij winning van turf en klei voor de stad. Ook de eendenkooi Schipluiden is honderden jaren oud. Het Aalkeetbuiten in de Aalkeetbuitenpolder is ook een oude eendenkooi. De eendenkooien liggen er nog net zo bij als toen. 

Ouder dan je denkt

Het omliggende boerenland is ouder dan je zou denken. De langgerekte sloten met de smalle weides ertussen zijn gegraven in de middeleeuwen. De woningen in de karakteristieke lintdorpjes dateren vaak al uit de 17e eeuw.

Toen & nu

Na de Tweede Wereldoorlog is de landbouw in ons land in hoog tempo geïntensiveerd. Ook in Midden-Delfland. Inmiddels kennen we ook de nadelige gevolgen: een uitgeputte bodem waarop het moeilijker wordt om te boeren, mondiale voorraden die snel opraken, schade aan het milieu en minder ruimte voor de natuur. Steeds meer consumenten kiezen daarom voor gezonde en eerlijke streekproducten (vlees, zuivel, groente en fruit). Helaas gaat de intensivering in de landbouwsector vrijwel onverminderd voort (schaalvergroting, megastallen, afschaffen melkquote). Een vooralsnog beperkte, maar gelukkig groeiende, groep boeren richt zich op een duurzame bedrijfsvoering, met oog voor dierenwelzijn en milieu. Bij het beheer van natuur in de polder werkt Natuurmonumenten steevast samen met zulke ‘voorlopers’ onder de boeren.

Nieuwe natuur bij de stad

Ook werkt Natuurmonumenten samen met gemeenten Lansingerland en Rotterdam aan nieuwe natuur dichtbij Rotterdam. Kees van Oorschot, opdrachtgever van het project Noordrand Rotterdam van Gemeente Rotterdam vertelt waarom we natuur bij de stad ontwikkelen, wat je hier straks tegen kunt komen en hoe het Rotterdams platteland - de toegangspoort tot Midden-Delfland - te beleven is. Bijvoorbeeld via het nieuwe fietspad het Polderpad, een verbinding tussen al het groen in en rondom Rotterdam.

Natuur bij Rotterdam, fiets over het Polderpad