natuurgebied

Harger- en Pettemerpolder

Harger- en Pettemerpolder

Vlak achter de Hondsbossche Zeewering ligt de uitgestrekte Harger- en Pettemerpolder. Vanaf de dijk heb je prachtig uitzicht op het open weidegebied in de polder. Het patroon van percelen en slootjes ligt er al sinds de middeleeuwen. Vooral het gedeelte De Putten is bekend, omdat hier veel vogels te zien zijn. In de zomer bloeien er veel verschillende bloemen, de polder is één groot kleurenpalet.

In de Harger- en Pettemerpolder zorgt de zoute kwel die onder de zeewering vandaan komt voor bijzondere planten, zoals zulte en zeekraal. Dit soort zilte gebieden vind je niet veel in Nederland. Het bekendste en meest bijzondere deel is De Putten. De naam komt van de kleiputten, die gegraven zijn voor de kleiwinning. Met de klei is de Hondsbossche Zeewering versterkt. 

Vogels kijken in de polder

Het gebied De Putten is erg in trek bij vogels door de vele plassen die er na de kleiwinning zijn ontstaan. Vooral in de winter zit het er vol met eenden en ganzen.  Smienten, kolganzen en zeldzame dwergganzen vinden hier een rustplaats. In het voorjaar scharrelen er talloze steltlopers als kluut en tureluur rond. In de herfst doen lepelaars het gebied aan als tussenstop op hun grote trek naar Afrika.

Vanaf de dijk, de parkeerplaats en de rustige wegen en paden rond het gebied kun je de vogels goed bekijken.

Polder beschermen

Natuurmonumenten heeft het oorspronkelijke saaie, eentonige grasland veranderd in een golvend terrein met reliëf. Hier vinden dieren een schuilplaats en ook planten profiteren van de hoogteverschillen.  De Harger- en Pettemerpolder krijgt extra bescherming als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde gebieden. 

Meer lezen over Natura 2000

Klimaatbuffers

Natuurmonumenten werkt samen met zes andere natuurbeschermingsorganisaties aan het project Klimaatbuffers. Met klimaatbuffers richten we Nederland klimaatbestendig in. Zo kunnen we de effecten van het broeikaseffect opvangen. In deze gebieden laten we de natuur haar gang gaan en geven we water de ruimte. 

Meer lezen over klimaatbuffers

Hoe kom ik in deze polder?

Met de fiets ga je vanuit Alkmaar via Schoorldam, Schoorl, Groet en Camperduin naar de Hondsbossche zeewering. Het is ruim 20 km fietsen met prachtige uitzichten.

Met de auto? Volg de N9 tot Burgervlotbrug. Sla daar af richting Petten. Neem de tweede afslag links de Hondsbosscheweg op. Na ongeveer 2 km ligt de parkeerplaats rechts. 

Kijkje in de polder

word nu lid