Terug

Erfgoedroute Polder Noord-Kethel, Rotterdams platteland

Waar: Buitenplaats De Tempel

Polder Noord-Kethel
4 uur 0
12 km

Over de route

Tussen Rotterdam en Delft vind je Polder Noord-Kethel. Dit weidevogelreservaat biedt nu een plek aan oer-Hollandse vogels zoals grutto en kievit. Maar er is meer! Patronen en elementen in het landschap laten zien wat hier vroeger was. Wandel deze erfgoedroute en verbaas je over dit bijzondere cultuurlandschap waar de geschiedenis - zichtbaar en onzichtbaar - haar sporen heeft achtergelaten.

Historische schatkamer

Met de middeleeuwse Vlietlanden, eendenkooien, turfplassen, kreekruggen en Polder Noord-Kethel is Midden-Delfland een schatkamer aan cultuurhistorie. Dat is bijzonder. Zeker als je bedenkt dat het gebied gelegen is in de drukstbevolkte provincie van ons land en ingeklemd ligt tussen grote steden als Delft, Den-Haag en Rotterdam. Des te meer reden voor de boswachters van Natuurmonumenten om de geschiedenis van deze plek te herstellen en te bewaren.

Geschiedenis in het landschap

Cultureel erfgoed bestaat dan ook niet alleen uit stenen gebouwen. Veel van onze geschiedenis kun je herkennen in het landschap van vandaag de dag. En er is veel te zien! Als je in Polder Noord-Kethel om je heen kijkt, zie je veel 21e eeuwse bedrijvigheid; huisvesting, verkeer over water, land, door de lucht en economische bedrijvigheid. Onze voorouders zijn begonnen met het opbouwen hiervan. Deze wandelroute vertelt je over de elementen in het landschap die terugblikken naar onze wortels.

Voor deze route is er geput uit het onderzoek van Jacques Moerman (Cultuurhistorische en landschappelijke elementen in het gebied van de Noord-Kethelpolder, een inventarisatie - november 2016).

Broedseizoen?

In het broedseizoen (van 1 maart tot 1 juli) is Polder Noord-Kethel afgesloten om de rust voor de zeldzame weidevogels te bewaren. Graag bieden de boswachters een alternatief met deze wandelroute. Een net zo'n mooie beleving als je het ons vraagt! 

Waar kun je starten

Buitenplaats De Tempel
Startpunt

Kleine ingang vooraan Buitenplaats De Tempel

Wat kom je onderweg tegen?

Eerste bomen geplant op Landgoed de Tempel
Landgoed de Tempel theekoepel
Landgoed de Tempel beeldencollectie

1. Buitenplaats De Tempel

De wandeling start bij Buitenplaats De Tempel, gelegen aan de Schie en bij het ‘dorpse’ Oud-Overschie. Buitenplaats De Tempel en het naastgelegen Nieuw Rhodenrijs zijn een van de laatste buitenplaatsen van Rotterdam. De Tempel dateert uit begin 18e eeuw. Kenmerkend is de oude geometrische baroktuin die deels bewaard is gebleven en de bijzondere beeldencollectie. Op de meeste buitenplaatsen zijn de baroktuinen in de 19e eeuw vervangen door tuinen in Engelse landschapsstijl en verdwenen de beelden. De eigenaren van De Tempel hebben zelfs beelden van andere plekken aangekocht toen daar de baroktuinen verdwenen. 

Neem vooral een kijkje op deze romantische buitenplaats waar je even op adem komt van de alledaagse drukte. De komende jaren geeft eigenaar gemeente Rotterdam de historische gebouwen, het park en de beeldencollectie een opknapbeurt.

Visual strandwallen

2. Hollandveen

Om beter te begrijpen hoe dit gebied in elkaar zit, gaan we nog verder terug in de tijd. Ongeveer 5500 jaar geleden werden hier de strandwallen met lage duinen gevormd. Achter deze van zand opgebouwde strandwallen ontstond een soort lagunegebied. Deze werd beschermd tegen inbraken vanuit zee en verzoette door de aanvoer van rivierwater. In het zoete water ontwikkelde zich plantengroei, waaruit zich een riet- en zeggeveenpakket vormde: het Hollandveen.

Door inbraken vanuit zee via riviermonden als Maas en Oude Rijn had de zee nog lang invloed. Het zoute kwelwater en deze inbraken zorgde voor het hoge zoutgehalte van het veen en verklaart de naam Zouteveen in Midden-Delfland. Ook nu is hier nog zoute kwel; planten als zeebies en ruwe bies in de poldersloten laten dit mooi zien.

De visual van Ulco Glimmerveen laat zien hoe dit gebied er 5500 jaar geleden uitzag.

Visual Romeinse boerderij Vlaardingen
Visual Romeinse boerderijen - boerderij

3. Woest gebied

Voor de 10e eeuw was dit gebied een ontoegankelijke wildernis. Dit weerhield onze voorouders niet om hier aan de slag te gaan. Al in de Prehistorie woonden er mensen in Midden-Delfland. Er zijn een boerderij uit de IJzertijd en een nederzetting uit de Steentijd gevonden. In de Romeinse tijd lag hier al een zorgvuldig verkaveld landbouwgebied met boerderijen die Forum Hadriani (Voorburg) moesten voeden.

Op onderstaande visual zie je hoe een Romeinse boerderij in Vlaardingen eruit heeft gezien. 

Meer routes in de buurt

Natuurwerkdag: Landgoed de Tempel, Oud-Overschie

Lange historische polderwandeling vanaf Buitenplaats De Tempel, tussen Rotterdam en Delft

Polderwandeling theekoepen Buitenplaats De Tempel

Wandelroute over Buitenplaats de Tempel, Rotterdam

Polder Noord-Kethel

Erfgoedroute Polder Noord-Kethel in het broedseizoen (1 mrt tot 1 juli), Rotterdams platteland

Activiteiten in de buurt

Vrijwillige boswachters heten je welkom op De Tempel
Nog 99 plekken beschikbaar!
Wandelen

Bezoek het mobiele infopunt en de foodtruck op Buitenplaats De Tempel

 • zo 29 mei 12:00
 • Buitenplaats De Tempel
 • Gratis
Theehuis

Forest Bathing bij Buitenplaats De Tempel

 • vr 3 jun, 16:00
 • Buitenplaats De Tempel
 • Gratis
Discussie tussen de bonte specht en de appelvink
Nog 3 plekken beschikbaar!
Wandelen

Test Reinier 2022

 • ma 13 jun, 12:02
 • Buitenplaats De Tempel
 • Gratis
Cherry Blossom
Nog 3 plekken beschikbaar!

Test Willem 2022

 • wo 1 jun, 12:07
 • Buitenplaats De Tempel
 • Gratis
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.