Ga direct naar inhoud
Terug

Wandelroute Buurserzand, bij Haaksbergen

Waar: Buurserzand

Wakel - Buurserzand
1 uur 44
5,2 km

  Over de route

  Bij de naam Buurserzand verwacht je waarschijnlijk een droog en kaal stuifzandgebied. In werkelijkheid ligt hier een opvallend nat natuurgebied, waar je prachtig kunt wandelen. Een natuurgebied waar open heidevlakten, graslanden en bosjes elkaar afwisselen. Die afwisseling maakt het Buurserzand tot een geliefd wandelgebied. Bij de uitzichtpunten Rietschot en Steenhaarplassen is het niet alleen heerlijk uitrusten en genieten van het uitzicht, je kunt er tijdens de vogeltrek eenden, ganzen en meerkoetjes spotten.

  In het bos mag de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. De heide wordt van mei tot november begraasd door runderen. Ga in dit mooie gebied op zoek naar een groot aantal verschillende planten en dieren, zoals spechten in de oudere eikenbosjes, wulpen op de natte heide, geelgorzen rond het jeneverbesstruweel en kikkers in de vennen.

  Waar kun je starten

  De Wakel Buurserzand
  De Wakel in het Buurserzand is inmiddels een bekende ‘pit stop’ voor wandelaars en fietsers. Wakel is het Twentse woord voor jeneverbes.  Een bijzondere naam voor een bijzondere locatie.

   Wat kom je onderweg tegen?

   Oude bessen
   Oude bessen
   Oude bessen

   1. Oude bessen

   Het Buurserzand staat bekend om de vele jeneverbessen. De struiken zijn hier allemaal zo’n 125 tot 150 jaar geleden ontsproten. Daarvóór hielden de vele schapen die hier graasden de begroeiing kort. Met het verdwijnen van de schaapskuddes vonden de jeneverbessen overal plekken met open zand waar ze ongestoord konden kiemen. Jeneverbesplantjes kunnen slecht tegen concurrentie omdat ze zo langzaam groeien. Aan de jonge loten - herkenbaar aan de grijsblauwe waslaag – zie je hoe weinig er per jaar bijkomen. Eenmaal volwassen kunnen jeneverbesstruiken heel lang standhouden. Als takken door zware sneeuwval omvallen, lopen ze gewoon weer uit en dragen zo bij aan de grillige vorm van deze taaie soort. De laatste jaren komen er ook weer jonge jeneverbesstruikjes bij, wat vrij uniek is in Nederland.

   Los hoes
   Los hoes
   Los hoes

   2. Los hoes

   Boerderij De Bommelas is rond 1850 gebouwd. Het is een mooi voorbeeld van een los hoes: de typische Twentse boerderij waarbij de stal en de woning zich in één ruimte bevinden. Bij speciale gelegenheden kun je De Bommelas van binnen bekijken. Het bos naast de boerderij bestaat grotendeels uit eiken en grove dennen die zo’n honderd jaar geleden zijn aangeplant op de heide. Inmiddels is het tot een vrij natuurlijk bos uitgegroeid. In 1929 schonk de familie Van Heek het Buurserzand aan Natuurmonumenten. In het bos, waar aardig wat open plekken en dood hout te vinden zijn, hebben onder meer eekhoorns, spechten, boomklevers en bosuilen zich weten te vestigen. Vooral de groene specht is een veel geziene bewoner. Anders dan de andere spechten zoekt hij zijn voedsel dikwijls op de grond, zowel in als buiten het bos. Groene spechten eten veel mieren, maar ook wel zaden en vruchten. Behalve aan hun onhandige gehip op de grond zijn groene spechten van een afstand te herkennen aan hun heldere ‘lach’ en hun sterk golvende vlucht.

   Grazen voor gentiaan
   Grazen voor gentiaan
   Grazen voor gentiaan

   3. Grazen voor gentiaan

   Op de heide zie je vanaf half juni overal de zachtroze bloemetjes van de dopheide. Deze heidesoort geeft aan dat het hier behoorlijk vochtig is. De struikheide die pas vanaf augustus paars bloeit, groeit alleen op de drogere bulten van het Buurserzand. Tussen de dopheide is soms ook de paarsblauwe bloem van de zeldzame klokjesgentiaan te ontdekken. Veel vaker zul je echter stuiten op de geelgroene grassprieten van het pijpenstrootje. Om te zorgen dat de grassen en boompjes de heideplanten niet overwoekeren laat Natuurmonumenten van mei tot november runderen in het gebied grazen. Ook wordt er geplagd en gemaaid om de heide te behouden.

   Praktische informatie

   • Infocentrum De Wakel

   Meer routes in de buurt

   Bekijk alle routes

   Activiteiten in de buurt

   Bekijk de agenda