Informatie over Europees Diploma voor Weerribben-Wieden

Het Nationaal Park Weeribben-Wieden heeft sinds 1995 het predicaat 'Excellent Natuurbeheer'. Sinds 2017 hoort hier een vastgesteld beheerplan Natura2000 bij. Dit Europese diploma is gegeven aan Weerribben-Wieden, onder meer vanwege de unieke samenstelling van het gebied, het laagveen en de biodiversiteit. Een erkenning voor de natuurwaarden die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd in het hele gebied.

Bezoek voor Europees diploma

Deze natuur is ontstaan uit menselijk handelen en dat betekent dat je veel moet doen om dat landschap in stand te houden. Doe je niets, dan verdwijnt het. Wat dat betreft is dit Nationaal Park uniek in Europa. 

Europees diploma voor Natuurbeheer

Het diploma is bestemd voor beschermde natuurgebieden en wordt uitgereikt voor een periode van vijf jaar. Daarna beoordeelt de Raad van Europa of het diploma opnieuw mag worden toegekend. In de 46 lidstaten van de Raad van Europa hebben slechts 75 gebieden een dergeljke status. Vier gebieden in Nederland hebben een Europees diploma voor beschermde gebieden: Nationaal Park Weerribben-Wieden, de Oostvaardersplassen, De Boschplaat op Terschelling en het Naardermeer. 

Waterrijke oase van 10.000 hectare

De Weerribben en De Wieden in de Kop van Overijssel vormen een waterrijke oase van rust en ruimte met rietlanden, hooilanden, moerasbossen, plassen, moerassen en trilvenen. De ongerepte horizon is uitzonderlijk in Nederland. Bovendien is dit gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa: ruim 10.000 hectare. Kortom, zeker de moeite waard om zelf een keer te komen bekijken. 

Bezwaar

Eind vorig jaar heeft een expert van de Raad van Europa op basis van een bezoek een rapport uitgebracht waarin de laagvliegroutes van en naar vliegveld Lelystad specifiek genoemd worden als bezwaar. Je hebt natuurlijk te maken met de natuurwaarde van een gebied, denk bijvoorbeeld aan broedvogels. Op dit moment wordt gekeken of het gebied vanwege deze laagvliegroutes nog voldoet aan de eisen van een Europees diploma. 

Besluit in Straatsburg

In 2019 wordt weer een besluit genomen over verlenging van het diploma. De raad van Europa bespreekt dan of de Weerribben-Wieden voldoet aan alle eisen. 

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo