Wandelen

Wandelroute De Koploper in de duinen van Goeree (deel 2)

  • Honden mogen los op aangegeven locaties
  • Honden niet toegestaan
  • Honden welkom, mits aangelijnd
Wandelen

Wandelroute De Koploper in de duinen van Goeree (deel 2)

In de duinen van Goeree op het voormalig Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wandel je De Koploper, een wandeltocht van 20 kilometer met fantastisch uitzicht over slikken, schorren en kronkelende kreken. Ontdek tijdens het wandelen de bloemrijke duinvalleien, brede stranden en schorren vol vogels.

Kom lekker uitwaaien op de kop van het eiland Goeree-Overflakkee en maak deze wandeltocht dwars door duinen, langs het strand en door het bos.

Dit is het tweede deel van de route de Koploper. Het eerste deel van deze in totaal 20 km lange route vind je ook op de website.

De route is gemarkeerd met blauwe paaltjes.

Wandel deze route met onze route app

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Kwade Hoek
  • Oostdijkseweg 103, 3252 LM Goedereede (ZH)
  • Vanuit Ouddorp in noordoostelijke richting rijden. Via de Hofdijkseweg de Oostdijkseweg op, langs het gehucht Oostdijk. Aan het eind van de weg ligt het parkeerterrein, aangegeven met een bordje van Natuurmonumenten. Adres voor navigatie: Oostdijkseweg 100, Goedereede.

De route

 Startpunt

1Het schor

Hier broeden 's zomers allerlei weidevogels. Ook vogels die ergens anders broeden komen hier om voedsel te zoeken. Zoals de aalscholvers, lepelaars en kleine zilverreigers die broeden in Voornes Duin. ’s Winters is hier ook veel te zien. Duizenden vogels waaronder smienten, brand-, kol- en grauwe ganzen komen naar ons land om hier te overwinteren. Vaak jaagt de bruine kiekendief laag over het rietland langs het koeiengebied.

Het schor
Het schor
Het schor
Het schor

2Strand

Nergens kun je beter uitwaaien dan op het strand! De zeehonden doen het langs deze kust de laatste jaren weer uitstekend. Ze nemen elk jaar in aantal toe. In grote groepen kun je ze (met laag water) op de zandplaten ver in zee zien rusten.

Strand
Strand

3't Kiekgat

Je kijkt op het gebied ’t Kiekgat. Dit is een voormalig werkeiland tijdens de bouw van de Haringvlietdam. In de jaren ‘70 is er zand gewonnen waardoor een waterplas is ontstaan. Vanuit de vogelkijkhut heb je goed zicht op de vogels die nu in de waterplas leven. Zo zie je allerlei eendensoorten zoals de krakeend, bergeend en de slobeend. In het ondiepe gedeelte van het water scharrelen steltlopers en - ’s zomers - lepelaars hun kostje bijeen. In de rietlanden van het natuurgebied fluit de kleine karekiet er lustig op los.

't Kiekgat
't Kiekgat
't Kiekgat
't Kiekgat
't Kiekgat
't Kiekgat

4Goedereede-Havenhoofd

Dit paadje komt uit bij Goedereede-Havenhoofd. In de Tweede Wereldoorlog werd Havenhoofd met de grond gelijkgemaakt in verband met de aanleg van de Atlantikwall, de Duitse kustverdedigingslinie. De haven werd gebruikt voor aanvoer van onder andere zand, cement en kiezelstenen. Na de oorlog is Havenhoofd opnieuw opgebouwd.

Goedereede-Havenhoofd
Goedereede-Havenhoofd

5Eindpunt

Dit is het eindpunt van de route de Koploper. Wil je even bijkomen? In Goedereede en Ouddorp vind je verschillende horecagelegenheden.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.