Wandelen

Wandelroute De Koploper in de duinen van Goeree (deel 2)

  • Honden mogen alleen los op aangegeven locaties
Wandelen

Wandelroute De Koploper in de duinen van Goeree (deel 2)

In de duinen van Goeree op het voormalig Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wandel je De Koploper, een wandeltocht van 20 kilometer met fantastisch uitzicht over slikken, schorren en kronkelende kreken. Bij deze route wandel je niet alleen door natuur maar bezoek je ook het pittoreske vissersdorp Goedereede-Havenhoofd.

Kom lekker uitwaaien aan de kust van Zuid-Holland. Deze wandeltocht loopt dwars door duinen, langs het strand, door bos en gaat door het ongerepte gebied de Kwade Hoek.

Kom je hier in de herfst of in de winter, zorg dan voor goede waterdichte wandelschoenen of laarzen. De Kwade Hoek ligt in een buitendijks natuurgebied waardoor het behoorlijk nat kan zijn in die periode van het jaar.

Dit is het tweede deel van de route de Koploper. Het eerste deel van deze in totaal 20 km lange route vind je ook op de website.

De route is gemarkeerd met blauwe paaltjes.

Wandel deze route met onze route app

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Praktisch

De route

 Startpunt

1Strand

Nergens kun je beter uitwaaien dan op het strand! De zeehonden doen het langs deze kust de laatste jaren weer uitstekend. Ze nemen elk jaar in aantal toe. In grote groepen kun je ze (met laag water) op de zandplaten ver in zee zien rusten.

Strand
Strand

2Het schor

Hier broeden 's zomers allerlei weidevogels. Ook vogels die ergens anders broeden komen hier om voedsel te zoeken. Zoals de aalscholvers, lepelaars en kleine zilverreigers die broeden in Voornes Duin. ’s Winters is hier ook veel te zien. Duizenden vogels waaronder smienten, brand-, kol- en grauwe ganzen komen naar ons land om hier te overwinteren. Vaak jaagt de bruine kiekendief laag over het rietland langs het koeiengebied.

Het schor
Het schor
Het schor
Het schor

3Vogels kijken

Je wandelt nu door een deel met struiken en bos. Bij het uitkijkpunt heb je een weids uitzicht over de Kwade Hoek en zie je de Noordzee. Helemaal in de verte zie je de lichtjes van de Tweede Maasvlakte. Luister goed tijdens je wandeling, misschien hoor je de nachtegaal of de grasmus. 

Op het strand en bij de Kwade Hoek is het vooral in het winterhalfjaar druk met vogels. Lepelaars zoeken er voedsel, net als scholeksters en allerlei strandlopers.

Op de kruising van de Stellingweg naar de Helmdijk, kun je je route uitbreiden met de de Koploper deel 1. Je slaat dan rechtsaf in plaats van links en pakt vanaf de parkeerplaats Kwade Hoek de blauwe route weer op. Let er wel op dat je met deze uitbreiding je wandeling 10 kilometer langer maakt.

 

uitkijkpunt Kwade Hoek
Vogels kijken

4Nieuwendijk

De Nieuwendijk lijkt een binnendijkje zoals zovele…maar schijn bedriegt! Het heeft een grote soortenrijkdom aan planten en kleinere dieren. Natuurmonumenten heeft het beheer en zorgt dat deze rijkdom wordt gekoesterd. Niet bemesten, geen gifstoffen gebruiken, op het juiste moment maaien. En zie het resultaat. Vooral de Zuidhelling van de dijk is een pareltje met kruiden als grote tijm, nachtsilene, goudhaver en geel walstro. Dit trekt in het voorjaar vele insecten. Op deze dijk zijn bijvoorbeeld maar liefst minstens 19 wilde bijensoorten gevonden. En daaronder zitten zeldzame soorten als de donkere zijdebij en klaverdikpoot. 

 

Nachtsilene
Nieuwendijk
donkere zijdebij
Nieuwendijk

5Goedereede-Havenhoofd

Dit paadje komt uit bij Goedereede-Havenhoofd. In de Tweede Wereldoorlog werd Havenhoofd met de grond gelijkgemaakt in verband met de aanleg van de Atlantikwall, de Duitse kustverdedigingslinie. De haven werd gebruikt voor aanvoer van onder andere zand, cement en kiezelstenen. Na de oorlog is Havenhoofd opnieuw opgebouwd.

Goedereede-Havenhoofd
Goedereede-Havenhoofd

6't Kiekgat

Je kijkt op het gebied ’t Kiekgat. Dit is een voormalig werkeiland tijdens de bouw van de Haringvlietdam. In de jaren ‘70 is er zand gewonnen waardoor een waterplas is ontstaan. Vanuit de vogelkijkhut heb je goed zicht op de vogels die nu in de waterplas leven. Zo zie je allerlei eendensoorten zoals de krakeend, bergeend en de slobeend. In het ondiepe gedeelte van het water scharrelen steltlopers en - ’s zomers - lepelaars hun kostje bijeen. In de rietlanden van het natuurgebied fluit de kleine karekiet er lustig op los.

't Kiekgat
't Kiekgat
't Kiekgat
't Kiekgat
't Kiekgat
't Kiekgat

7Eindpunt

Dit is het eindpunt van de wandelroute De Koploper deel 2. 

Duinen van Goeree

Wat wij hier doen

We houden de duinen open

De gezonde en mooie natuur van de duinen van Goeree is niet vanzelfsprekend. Boswachters, ecologen, terreinmedewerkers, toezichthouders en vrijwilligers maaien en hooien, zorgen voor stiltegebieden en houden de duinvalleien open. Om ervoor te zorgen dat de duingebieden niet snel dichtgroeien, verwijderen we bijvoorbeeld bomen en struiken. Dat helpt bijzondere planten die voor het duin kenmerkend zijn, zoals het duinviooltje of het gele walstro. Help jij ons ook hierbij? Dan kunnen we allemaal blijven genieten van deze prachtige natuur.

Help mee
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.