Wandelen

Wandelroute Scheelhoek bos-lang, Goeree-Overflakkee

  • Honden welkom, mits aangelijnd
Wandelen

Wandelroute Scheelhoek bos-lang, Goeree-Overflakkee

Maak een boswandeling in een omgeving die ooit onder invloed stond van de zee. Vanaf 1870 is op deze plek een dynamisch zandplaatje ontstaan in het Haringvliet, dat toen nog in open verbinding stond met de Noordzee, dit is de Scheelhoek. Door het inpoten van riet en biezen werd het zand vastgelegd. Toen begin jaren ’60 de Haringvlietdam werd aangelegd, werd de zandplaat net als het naastgelegen Kiekgat als werkeiland gebruikt. Kiekgat werd naderhand weer afgegraven, maar dit gedeelte van de Scheelhoek werd ingeplant met bomen en ontwikkelde zich tot bos.

Rietmoeras

Tijdens de wandeling heb je ook mooi uitzicht over het gedeelte van Scheelhoek dat nog groot rietmoeras is. Voor de liefhebber is er ook een uitstapje naar het Kiekgat, aan de Noordzeezijde van de Haringvlietdam. Ook hier zitten volop riet- en watervogels.  

Praktisch

  • Honden mogen mee, mits aangelijnd
  • De route is met gele pijltjes gemarkeerd. Het uitstapje naar het Kiekgat is niet als wandelroute aangegeven, raadpleeg hiervoor de kaart of de Route App van Natuurmonumenten. 
  • Het pad is onverhard
  • Check jezelf na afloop altijd op teken.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Spechten

In het vroege voorjaar is er een grote kans dat je in dit deel van het bos grote bonte spechten hoort roffelen. Dat doen de mannetjes om de aandacht te trekken van een potentiële partner. Ook pikken de spechten in stammen om insecten te vinden onder de schors, en natuurlijk om een nestgat te maken. Langs de kant van het pad zie je ook waarom het voor deze vogels goed toeven is. Hier groeien veel abelen, een zachte boomsoort waar grote bonte spechten graag hun nest in bouwen.|

Grote Bonte Specht
Spechten
Abeel
Spechten
Groene specht tijdens bouwen best wat later door de spreeuwen in beslag is genomen
Spechten

2Boswei

Langs de wei in het bos zie je mooi de verschillende bomen die zijn aangeplant. Links vind je wilgen, de plantrijen zijn nog duidelijk herkenbaar. Meer naar rechts zie je een mix van populier, els, eik, esdoorn, meidoorn en wilg. Aan de kant van het pad staan elzen die regelmatig worden geknot. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat de bijzondere planten in de wei voldoende licht krijgen.

boswei scheelhoek
Boswei

3Uitkijkpunt over Scheelhoek

Je kijkt hier uit over 337 ha rietmoeras van de Scheelhoek. Hier vond nog tot 2018 rietoogst plaats, waarbij rietsnijders het riet elk jaar gedeeltelijk oogstten. Het laatst geoogste riet is gebruikt bij de bouw van het naastgelegen Vogelobservatorium Tij. Nu mag het riet een aantal jaren verruigen. Hierdoor ontstaat overjarig riet, waardoor het geschikter wordt als broedplaats voor vogels. Onder andere roerdomp, grauwe gans, rietgans, baardmannetje, snor, rietzanger en kleine karekiet hebben zich al als broedvogel gevestigd. Natuurmonumenten gaat het riet nu indien nodig nog gefaseerd eens in de 4 à 5 jaar maaien om het gebied open te houden en vorming van bos te voorkomen.

Het water rechts is het Zuiderdiep, waarlangs Jersey-koeien grazen. Hier kun je zeker ’s winters nog wel eens een ree spotten.

Uitzicht op Scheelhoek
Uitkijkpunt over Scheelhoek
Kleine karekiet
Uitkijkpunt over Scheelhoek
Bruine kiekendief
Uitkijkpunt over Scheelhoek

4Duindoorn

Een typische struik voor de kuststreek is de duindoorn. Deze struik zie je eind van de zomer en in het najaar van verre al staan. De fel oranje besjes zijn te eten, al is het moeilijk het juiste moment te kiezen. Onrijp zijn ze heel erg zuur, maar ze kunnen ook snel overrijp worden. Op een gegeven moment begint de bes zelfs te gisten. Vogels als spreeuwen, kramsvogels en lijsters zijn dol op duindoornbessen.

Duindoorn
Duindoorn

5Uitstapje Kiekgat

Op dit punt kun je kiezen voor een klein uitstapje naar het Kiekgat. Je neemt het linkerpad en houdt rechts aan richting de Visafslag. Vandaar heb je een mooi zicht over het riet en het water. Let op, je volgt het smalle paadje langs de dijk. Dit is ook een mountainbikeroute, geef elkaar de ruimte.

Scheelhoek onder brug door
Uitstapje Kiekgat

6Uitzicht Kiekgat

Alhoewel hier geen speciale voorzieningen zijn aangelegd, kun je vanaf dit hoger gelegen stuk prima uitkijken over het rietmoeras en het open water van 't Kiekgat. Dit gebiedje was net als Scheelhoekbos een werkeiland bij de bouw van de Haringvlietdam. In de jaren ‘70 werd gedeeltelijk zand gewonnen, waardoor een plas ofwel ’t Kiekgat is ontstaan.

Nu vind je er verschillende soorten eenden, zoals krakeend, slobeend, tafeleend, kuifeend en zaagbekken. Regelmatig komt een bruine kiekendief over het gebied scheren om te kijken of er wat te eten valt. In de winter staat in 't Kiekgat regelmatig een rijtje blauwe reigers. Kom je op vrijdag, dan staan ze er waarschijnlijk niet. Ze weten immers maar al te goed dat dan de vissersboten hun vangst aanlanden in de haven achter je, en dat er weleens een visje op de kade valt.

Loop vanaf dit punt dezelfde weg weer terug naar het Scheelhoekbos en vervolg de route.

't Kiekgat
Uitzicht Kiekgat
Krakeend
Uitzicht Kiekgat
Brandganzen de Onlanden
Uitzicht Kiekgat

7Witte abelen

Eerder las je al dat spechten dol zijn op het zachte hout van de witte abelen in dit gebied. Op deze plek zie je een markante rij van deze bomen. De witte abeel wordt ook wel zilverpopulier genoemd. Als je ze van dichtbij bekijkt snap je waarom. De stam, met name bij jonge bomen, is zilvergrijs en ook de twijgen, knoppen en bladeren hebben witte of zilverkleurige, viltachtige haartjes. Als je hier rond april bent, kun je de bloemen (de katjes) zien uitkomen, die nog voor de bladeren verschijnen.

De witte abeel is eigenlijk een boom van Zuid-Europa  en West-Azië, maar is al vanaf de zeventiende eeuw in Nederland aangeplant. De boom is vooral in kuststreken populair onder boseigenaren, omdat hij goed tegen zilte lucht kan.

Abelen
Witte abelen

8Eindpunt

Je bent weer terug op de parkeerplaats. Nu je hier toch bent, bezoek ook Vogelobservatorium Tij! Dit spectaculaire bouwwerk staat aan de rand van Scheelhoek en geeft zicht op de broedeilanden van onder andere grote stern en visdief. De start van Wandelroute Vogelobservatorium Tij is ongeveer 500 meter vanaf deze parkeerplaats. 

Vogelobservatorium Scheelhoek
Eindpunt
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.