Honden niet toegestaan

Wandelroute naar Vogelobservatorium Tij, Haringvliet

  • Honden niet toegestaan
Honden niet toegestaan

Wandelroute naar Vogelobservatorium Tij, Haringvliet

Aan de rand van het vogelreservaat Scheelhoek, aan het Haringvliet, hebben Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten een reuzenei 'gelegd': vogelobservatorium Tij. Dit bijzondere eivormige vogelobservatorium is in april 2019 geopend in het kader van het Droomfonds Haringvliet . Via een pad met doorkijkjes, vlonders en sporen van ree en bever kom je in vogelobservatorium Tij uit. Kom hier genieten van de vogelrijkdom van het Haringvliet!

Kans op hoogwater

Tij kun je op eigen gelegenheid bezoeken. Breng je een bezoek, bijvoorbeeld in het najaar, winter of vroege voorjaar, zorg dan dat je vooraf controleert of Tij bereikbaar is. Bij hoge waterstanden loop het pad gedeeltelijk onder water. Je kunt dan beter laarzen aantrekken. Waterstanden kun je vooraf bekijken op de site van Rijkswaterstaat (kies op de kaart de locatie Hellevoetsluis).

Praktisch

•    Honden mogen hier niet mee
•    Het pad is onverhard 
•    Check jezelf na afloop altijd op teken

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Bijenhotel 

Langs het pad zie je her en der braam, duindoorn, vlier en wegendoorn. In het najaar zijn de bessen van deze struiken voedsel voor vogels, in het voorjaar en in de zomer bieden de bloemen nectar en stuifmeel aan allerlei insecten, zoals wilde bijen. Wilde bijen hebben geen groot gezamenlijk nest, zoals de honingbij, maar leggen in hun eentje eitjes in een kleine holte. Een bijenhotel is daarvoor een ideale plek. Dit bijenhotel is gesponsord door Stichting Omloop Goeree-Overflakkee.

Bijenhotel
Bijenhotel 

2Van duin naar moeras

Wie hier even de tijd neemt en op het bankje gaat zitten, ziet dat je je hier bevindt op de overgang van een duin- naar een moerasgebied. 

De trap naast de bank leidt naar een vlonderpad dat door moerasgebied gaat, waar soorten als roerdomp, baardmannetje, rietgors en ook de bever zijn te vinden. Het gebied staat onder invloed van het Haringvlietwater. Is de afvoer van de Nederlandse rivieren heel groot, dan is dat ook te merken op het Haringvliet. Het water kan dan niet snel genoeg naar zee worden geloosd, waardoor het waterpeil stijgt. Vandaar dat het kan gebeuren dat het water hier tot boven de vlonder stijgt en Tij tijdelijk niet bereikbaar is.

Tij-trapje naar moeras
Van duin naar moeras
Bevers zijn bijzonder kundige bouwmeesters.
Van duin naar moeras

3Oeverzwaluwwand

Wanneer je de tunnel van Tij binnenloopt, zie je links een inham met twee kijkgaten. Hier heb je niet alleen een mooie blik op het spectaculaire eivormige gebouw, maar ook op de oeverzwaluwwand, waar vanaf eind april oeverzwaluwen hun nesten maken. Blijf in het voorjaar hier eens wat langer staan en zie de zwaluwen af en aan vliegen met voedsel voor hun kroost.

Oeverzwaluwen bij natuurlijke nestwand
Oeverzwaluwwand
Oeverzwaluwwand Tij
Oeverzwaluwwand

4Tij

Tij is waarschijnlijk wel het meest bijzondere vogelobservatorium van Nederland. Het ontwerp is gebaseerd op het ei van de grote stern en het observatorium is geheel ecologisch gebouwd. Op het dak zit het laatste riet dat uit het naburige natuurreservaat Scheelhoek afkomstig is. De naam verwijst naar het tij, de periodieke wisseling van waterstand met eb en vloed, dat wat deltanatuur zo uniek maakt.

Vogelobservatorium Scheelhoek
Tij
Vogelobservatorium Tij
Tij
Vogelobservatorium RoAd architecten
Tij

5Vogels die thuis horen in de deltanatuur

Vanuit dit prachtige bouwwerk heb je uitzicht op bijzondere vogels. In het ondiepe water zijn broedeilandjes opgespoten. Onder andere de grote stern maakt hier dankbaar gebruik van, met soms wel 2500 nesten. De iconische vogel met zijn herkenbare krassende roep, is een bijzondere en niet-alledaagse verschijning. Rond 1960 waren er nauwelijks broedkolonies in Nederland over. Nu gaat het iets beter, maar het blijft een kustvogel die wel een duwtje in de rug kan gebruiken.  

Op de eilanden broeden ook kokmeeuwen, visdiefjes, dwergsterns en bontbekplevieren. Je kunt ook diverse eendensoorten zien zwemmen, of steltlopers als tureluur, kluut en lepelaar naar voedsel zien zoeken. Met geluk zie je een zeearend overvliegen, op zoek naar een gans als lunch.

Links vooraan zie je het visdiefjeseiland. Alhoewel er voldoende broedgelegenheid is voor visdiefjes in de delta, is dit drijvende eiland geplaatst om dichtbij een broedplek te creëren voor deze soort. Op die manier kunnen natuurliefhebbers van dichtbij genieten van de spectaculaire duikvluchten van visdiefjes wanneer zij vanuit de lucht op visjes jagen. Op het eiland staan enkele lokvogels om de echte visdiefjes uit te nodigen.

Na het bezoek aan Tij kun je via dezelfde weg terug naar het startpunt.

Vogelobservatorium uitzicht
Vogels die thuis horen in de deltanatuur
Uitzicht vogelobservatorium
Vogels die thuis horen in de deltanatuur
Grote stern
Vogels die thuis horen in de deltanatuur

6Eindpunt

Je bent weer terug bij de parkeerplaats. Zin in nog een wandeling? Ongeveer 500 meter verderop ligt het Scheelhoekbos. Hier heb je een lange route (ca 5 km) en een korte route (ca 2,5 km).

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.