Nieuws van de boswachter

Zeldzame steltkluut broedt in Harderbroek

13 juni 2015 | Geeke Remmelts

De steltkluut heeft Harderbroek ontdekt. Sinds een paar weken broedt er een steltkluut in het natuurgebied.

Zeldzame steltkluut broedt in Harderbroek

Open moerasgebied


Om meer ruimte te geven aan riet in dit moerasgebied, zijn er wilgen verwijderd. Kwint: “Dit maakt het gebied nog aantrekkelijker voor grote aantallen vogels”. Bij Knardijk is zo een opvallend open moerasgebied gemaakt. Grote aantallen vogels hebben het gebied al ontdekt.


Zwartkopmeeuw


Naast de steltkluut broeden er kokmeeuwen samen met visdiefjes in grote kolonie. Daar zit zelfs een zwartkopmeeuw tussen. Deze lijkt op de kokmeeuw, maar heeft een rodere snavel en diepzwarte kop. Ook steltlopers vinden er hun voedsel.


Ontdekt door vogelaars


Boswachter Norbert Kwint is erg enthousiast over dit project. Kwint: “ Vogelaars hebben het Harderbroek nu ook weer ontdekt. Vanaf de Biezenburchthttps://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/harderbroek/biezenburcht">…; langs de Knardijk zoeken ze naar de broedende vogels en worden en passant ook allerlei andere soorten waargenomen”.


Harderbroek


Harderbroek ligt tegenover Harderwijk en grenst aan randmeer Wolderwijd. In het natuurgebiedhttps://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/harderbroek/over-dit-natuu…; vind je uitgestrekte rietvelden, moerassen, graslanden en pril oerbos.

placeholder
Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven

logo