Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grote aantallen steenlopers in het Hegewiersterfjild

20 januari 2014 | Hanneke Wijnja

De afgelopen dagen zag Friese boswachter Sander Veenstra opvallend veel steenlopers in de graslanden in het Hegewiersterfjild. Bijzonder, want deze vogels zie je vaak op 't wad en in het water van het Hegewiersterfjild, maar niet in grote getale in de graslanden rond Harlingen.

Steenlopers

Hoogwatervluchtplaats

Boswachter Sander Veenstra vindt het opmerkelijk: "Het Hegewiersterfjild is niet alleen een belangrijk gebied voor weidevogels, maar ook voor wadvogels als hoogwatervluchtplaats. De steenlopers zitten vaak aan de rand van het wad. Ze scharrelen hun kostje bij elkaar door hier en daar schelpen, stenen en wieren op te tillen om te kijken of er bij laagwater iets eetbaars onder ligt."

Echte wadvogels

"De steenloper is een echte wadvogel, maar zoekt het water van het Hegewiersterfjild op als het hoogwater wordt: een mooie hoogwatervluchtplaats. Ze zijn de laatste dagen opvallend veel te zien in de graslanden van en rondom het Hegewiersterfjild. Bijzonder, aldus boswachter Veenstra, voor deze wadvogel. "Waarom ze nu precies in de graslanden foerageren weet ik niet, misschien komt het door de zachte winter. We zijn het in ieder geval niet gewend van deze soort."

Steenlopers

Kom kijken

Wil je zelf de steenlopers bekijken? Dat kan in de bijzondere vogelkijkhut in het Hegewiersterfjild of vanaf de uitkijkheuvel. Behalve veel steenlopers, zijn er nu ook veel andere wintergasten te zien!

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja