Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurgebied Hegewiersterfjild wordt uitgebreid

25 februari 2015 | Hanneke Wijnja

Om het afnemende leefgebied van wad- en weidevogels te vergroten, start Natuurmonumenten begin maart bij Harlingen met de uitbreiding van het Hegewiersterfjild. Het gebied wordt niet alleen groter, maar ook natter.

Scholekster (Haematopus ostralegus) - Natuurmonumenten

In totaal wordt zo’n 30 hectare voormalige landbouwgrond ingericht voor de natuur. "We zijn erg blij dat we nu aan de slag kunnen, want we zien dat de weidevogels het moeilijk hebben op het platteland. Ze zijn meer en meer afhankelijk van natuurgebieden zoals het Hegewiersterfjild", stelt Simon de Winter, boswachter bij Natuurmonumenten. 

Grote schelpeneilanden

De werkzaamheden hebben plaats aan de zuidkant van het gebied. Met deze 30 hectare nieuw ingerichte natuur beslaat het complete gebied na afronding zo’n 150 hectare. "We graven grond af om het gebied natter te maken, daar hebben alle vogels baat bij. Ook maken we grote schelpeneilanden voor de vogelkijkhut, zodat bezoekers optimaal van de broedende vogels kunnen genieten."

Kruispunt voor weide- en wadvogels

Het Hegewiersterfjild is een kruispunt, stelt de Winter: "Bij hoog water op het wad ontmoeten weide- en wadvogels elkaar hier. Het wordt namelijk ook een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor de vogels vanuit de Waddenzee. Je ziet hier dus straks sterns en kluten, maar ook wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs en kieviten." Natuurmonumenten gaat in de afgegraven percelen een greppel- en slenkenstructuur aanleggen, met natuurlijke oevers. "Zo komt er meer leefruimte voor weide- en wadvogels en meer beleving voor bezoekers."

Waterstand ongewijzigd

Door de grond af te graven, hoeft de waterstand niet te veranderen. De graafwerkzaamheden hebben plaats aan de zuidkant van het gebied, vogels kunnen zodoende aan de noordkant ongestoord broeden. Het project start begin maart en wordt in oktober grotendeels afgerond. Eind 2017 is het natuurgebied naar verwachting dan niet alleen afgegraven, maar ook volledig heringericht.

Headerfoto: Scholekster © Natuurmonumenten - Teun Veldman

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja