Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wadplaten dreigen te verdwijnen

11 mei 2017 | Hanneke Wijnja

De wadplaten in de Waddenzee lopen het gevaar nog deze eeuw voor altijd onder water te verdwijnen. Dat is de conclusie van een in opdracht van de Waddenvereniging uitgevoerd onderzoek naar de toekomst van de Waddenzee.

Strandlopers

Natuurmonumenten is geschrokken van de uitkomst van het onderzoek. De wadplaten, vol met dieren zoals mosselen, kokkels en wadpieren zijn onmisbaar voor honderdduizenden vogels.

Kopje onder

De wadplaten zijn in gevaar door de stijging van de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering.  Gas- en zoutwinning vergroten het verdrinkingsrisico. De verwachting is dat zandafzettingen in de Waddenzee het tempo van bodemdaling en zeespiegelstijging niet meer bij kunnen houden waardoor wadplaten kopje onder gaan. “Voor wadvogels zou dit dramatisch zijn”, reageert natuurbeheerder Chris Braat op de uitkomsten. “Veel vogels kunnen op hun lange reis tussen Afrika en Siberië niet zonder de voedselrijke wadplaten. Zonder deze voedselrijke slibvlakten in de Waddenzee gaan ze dood van de honger.”

Handelen noodzakelijk

Om de wadplaten te redden is snel handelen noodzakelijk. Het naleven van het klimaatakkoord van Parijs kan de zeespiegelstijging binnen de perken houden. “Daarnaast moeten we zo snel mogelijk af van activiteiten die zorgen voor extra bodemdaling, zoals het winnen van zout en aardgas onder de wadbodem”, vindt Braat. “Om deze reden heeft Natuurmonumenten zich ook fel verzet tegen de zoutwinning onder de wadplaten bij Harlingen. De Waddenzee is Unesco Wereld Erfgoed en net zo onvervangbaar als het Great Barrier Reef. Daar kun je niet voorzichtig genoeg mee zijn.”

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja