Hegewiersterfjild

Nieuws uit Hegewiersterfjild

 • Strandlopers
  11 mei 2017 | Hanneke Wijnja

  Wadplaten dreigen te verdwijnen

  De wadplaten in de Waddenzee lopen het gevaar nog deze eeuw voor altijd onder water te verdwijnen. Dat is de conclusie van een in opdracht van de Waddenvereniging uitgevoerd onderzoek naar de toekomst van de Waddenzee.

 • Smient, Saxifraga-Jan Nijendijk
  17 februari 2017 | Sander Veenstra

  Grutto’s en smienten kijken in het Hegewiersterfjild

  Half februari is het in de Friese weidevogelgebieden een komen en gaan van allerlei soorten trekvogels. Boswachter Sander Veenstra staat gewapend met een verrekijker over het Hegewiersterfjild te turen en ziet talloze wulpen en smienten. Het is een uitgelezen moment om trekvogels te komen spotten!

 • Kimswerd
  17 augustus 2016 | Hanneke Wijnja

  Met ledenkorting naar Friese voorstelling 'Grutte Pier' in Kimswerd

  Grutte Pier fan Kimswerd is een grootschalig openluchtspektakel op de Friese zeeklei van Kimswerd. Vanaf 23 augustus tot en met 24 september 2016 vinden er diverse voorstellingen plaats. Leden van Natuurmonumenten ontvangen een korting op de tickets.

 • Schelpeneiland
  30 september 2015 | Sander Veenstra

  Natte voeten voor de grutto en droge voeten voor de Lemsters

  De eerste schelpeneilanden in het Hegewiersterfjild zijn nagenoeg klaar. Het afgelopen seizoen werd er hard gewerkt aan het project herinrichting Hegewiersterfjild, waar deze schelpeneilanden onderdeel van uit maken. Wad- en weidevogels hebben er weer extra broed- en fourageerplekken bij!

 • Schelpeneiland
  24 juli 2015 | Hanneke Wijnja

  Wad- en weidevogels profiteren nu al van uitbreiding Hegewiersterfjild

  De afgelopen jaren breidde Natuurmonumenten het Hegewiersterfjild uit met een aantal landbouwpercelen. Al voordat het gebied goed en wel is ingericht zijn de eerste broedgevallen scholeksters, kluten en kleine plevieren in de grote schelpenhopen aan de rand van het gebied een feit.

 • Scholekster (Haematopus ostralegus) - Natuurmonumenten
  25 februari 2015 | Hanneke Wijnja

  Natuurgebied Hegewiersterfjild wordt uitgebreid

  Om het afnemende leefgebied van wad- en weidevogels te vergroten, start Natuurmonumenten begin maart bij Harlingen met de uitbreiding van het Hegewiersterfjild. Het gebied wordt niet alleen groter, maar ook natter.

 • Steenlopers
  20 januari 2014 | Hanneke Wijnja

  Grote aantallen steenlopers in het Hegewiersterfjild

  De afgelopen dagen zag Friese boswachter Sander Veenstra opvallend veel steenlopers in de graslanden in het Hegewiersterfjild. Bijzonder, want deze vogels zie je vaak op 't wad, op het water van het Hegewiersterfjild, maar niet in grote getale in de graslanden rond Harlingen. Hoe zit dat?

 • logo