Hegewiersterfjild

Nieuws uit Hegewiersterfjild

 • Schelpeneiland
  30 september 2015 | Sander Veenstra

  Natte voeten voor de grutto en droge voeten voor de Lemsters

  De eerste schelpeneilanden in het Hegewiersterfjild zijn nagenoeg klaar. Het afgelopen seizoen werd er hard gewerkt aan het project herinrichting Hegewiersterfjild, waar deze schelpeneilanden onderdeel van uit maken. Wad- en weidevogels hebben er weer extra broed- en fourageerplekken bij!

 • Schelpeneiland
  24 juli 2015 | Hanneke Wijnja

  Wad- en weidevogels profiteren nu al van uitbreiding Hegewiersterfjild

  De afgelopen jaren breidde Natuurmonumenten het Hegewiersterfjild uit met een aantal landbouwpercelen. Al voordat het gebied goed en wel is ingericht zijn de eerste broedgevallen scholeksters, kluten en kleine plevieren in de grote schelpenhopen aan de rand van het gebied een feit.

 • Scholekster (Haematopus ostralegus) - Natuurmonumenten
  25 februari 2015 | Hanneke Wijnja

  Natuurgebied Hegewiersterfjild wordt uitgebreid

  Om het afnemende leefgebied van wad- en weidevogels te vergroten, start Natuurmonumenten begin maart bij Harlingen met de uitbreiding van het Hegewiersterfjild. Het gebied wordt niet alleen groter, maar ook natter.

 • Steenlopers
  20 januari 2014 | Hanneke Wijnja

  Grote aantallen steenlopers in het Hegewiersterfjild

  De afgelopen dagen zag Friese boswachter Sander Veenstra opvallend veel steenlopers in de graslanden in het Hegewiersterfjild. Bijzonder, want deze vogels zie je vaak op 't wad, op het water van het Hegewiersterfjild, maar niet in grote getale in de graslanden rond Harlingen. Hoe zit dat?

 • logo