Ga direct naar inhoud
Nieuws

Duitsland en Nederland in gesprek over route stroomkabel door Waddenzee

14 september 2022 | Fred Prak

Een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog, dwars door het wantij, de Waddenzee, kwelders en  landbouwgrond. Dat was het Kabinetsbesluit in de zomer van 2021 voor de aanlanding van stroom afkomstig van windparken ten noorden van de Wadden. Een onmogelijke keuze vond een brede maatschappelijke coalitie van natuurbeschermers, wetenschappers, inwoners van Schiermonnikoog en boeren want er was een veel betere route in beeld langs de vaargeul van de Eems.

Waddenzee met Kanoet

Berlijn en Den Haag

Het toenmalig Kabinet negeerde die veel gunstigere route omdat die werd ingeschat als ‘diplomatiek en technisch lastig’, aangezien een deel van de Eemsvaargeul door Duits gebied loopt en Duitsland formeel de beheerder is van die vaargeul. Hoe anders lijken nu de berichten deze zomer uit Berlijn en Den Haag.Samen zoeken naar een oplossing

De Waddenzee is grensoverschrijdend en internationaal van heel groot van belang voor o.a. vogels, vissen en zeezoogdieren. Het ecosysteem van de Waddenzee is kwetsbaar voor klimaatverandering en dieren die afhankelijk zijn van de Waddenzee ondervinden op veel verschillende manieren al directe gevolgen van de klimaatcrisis. Het is dan ook onze plicht om samen te zoeken naar de oplossing waarbij we zo min mogelijk schade aanbrengen aan de natuur. In juni stuurden Nederlandse en Duitse natuurbeschermers een oproep met die strekking aan de betrokken Ambassadeurs met als verzoek samen goed na te denken over het realiseren van de best mogelijke route voor een stroomkabel door werelderfgoed Waddenzee.

Ambassadeurs zijn het eens

In een ongebruikelijk gezamenlijk antwoord op de brief van de natuurbeschermers delen de Duitse en Nederlandse Ambassadeurs het standpunt dat de schade aan de natuurlijke omgeving zo min mogelijk moet zijn. Zij erkennen dat het beheer van de Waddenzee in het Eems-Dollard gebied een ingewikkelde zaak is waar ook andere belangen als scheepvaartveiligheid een rol spelen. Desalniettemin wordt duidelijk dat op het hoogste regeringsniveau nu wel gesproken wordt over de bescherming en het behoud van de unieke natuurwaarden van de Waddenzee. Waarbij beide regeringen in de gemeenschappelijke brief aangeven ‘terdege rekening te houden met de bescherming van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee’. 

 Ontmoeting regeringsleidersDe volgende diplomatieke stappen zijn gepland. In oktober staat een ontmoeting op de agenda tussen de Duitse en Nederlandse regeringsleiders. Dan wordt gesproken over klimaatverandering, energiewinning en ook over de manier waarop beide landen samen de Waddenzee blijven beschermen als een uniek en kwetsbaar natuurgebied óók bij het verbinden van windparken op de Noordzee met de vaste wal. 

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)