Ga direct naar inhoud
Nieuws

Garnalenvissers krijgen label voor duurzaam vissen

12 december 2017 | A. Zandt

Natuurmonumenten feliciteert de Nederlandse garnalenvissers met het verkrijgen van het MSC-certificaat voor duurzame vangst van garnalen.

Garnalenvissers krijgen label voor duurzaam vissen

<h3>Krabben en zeesterren</h2>
<p>De MSC-certificering past bij de eerdere afspraken die de garnalenvissers, Rijksoverheid en natuurorganisaties maakten voor de benodigde natuurvergunning. Het doel van die afspraken is uiteindelijk het halveren van de impact van de visserij op de natuur. Met MSC zetten de vissers een belangrijke stap in de goede richting. De garnalenvisserij vindt voor een belangrijk deel plaats in de Waddenzee, Noordzeekustzone en de Zeeuwse Delta. Deze gebieden zijn aangewezen als Natura2000-gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden. Op de bodem leven onder meer mosselen, oesters, zandkokerwormen, krabben en zeesterren. Na overleg tussen vissers en natuurorganisaties is een beperkt gedeelte van de Waddenzee en Noordzeekustzone gesloten voor visserij om daar de zeebodem en natuur rust te geven.</p>
<h3>Verlagen visserijdruk</h2>
<p>Garnalenvissers hebben een vergunning nodig, maar er is geen vangstquotum voor de hoeveelheid garnalen. De visserijdruk was de afgelopen jaren veel hoger dan de natuurlijke sterfte van garnalen. De garnalen bleven daardoor gemiddeld klein. De garnalensector kiest nu voor verduurzamen van de vangst. Het label verplicht de garnalensector om een goed visplan te maken en daarin rekening houden met de natuurwaarden van de zee. Daar hoort een degelijke controle op naleving van de afspraken en consequenties voor vissers die de afspraken aan hun laars lappen, bij. Op grond van de MSC-afspraken zijn de vissers verplicht om bij een lage garnalenstand de visinspanning te verminderen.</p>

placeholder

<p>Een zeester leeft onder meer van mosselen op de bodem van de zee<strong>Fotograaf</strong>: © Cor Kuyvenhoven<strong>Bron</strong>: Natuurmonumenten<br /></p><h3>Jonge garnalen</h2>
<p>Belangrijk onderdeel van MSC is het terugdringen van de bijvangst. Daarvoor moet de garnalensector regelmatig onderzoek doen naar de bijvangsten. Met aanpassingen aan de netten, moet de bijvangst van bodemleven en vis omlaag. De komende jaren gaan de vissers de maaswijdte van de netten daarom vergroten van 20 naar 26 millimeter. Daardoor kunnen kleine garnalen ontsnappen en doorgroeien. Natuurmonumenten hoopt dat daarmee zeldzame vissen zoals fint en zeeprik weer in aantal zullen toenemen.</p>

A.Zandt
A. Zandt

Persvoorlichter