Ga direct naar inhoud
Nieuws

Help de natuur van Schiermonnikoog, doe een gift!

29 juli 2020 | Cynthia Borras

Met zijn brede stranden, uitgestrekte kwelders en witte stuifduinen is Schiermonnikoog zeker één van de mooiste natuurgebied van Nederland. Natuurmonumenten doet er alles aan om de waardevolle eilander natuur te beschermen en te behouden maar toch blijven soorten verdwijnen. Door een kleine gift te doen kun je de natuur van Schiermonnikoog helpen.

Duinen Schiermonnikoog

Planten en dieren verdwijnen

Op Schiermonnikoog zijn honderden planten en dieren  zoals de grote muggenorchis, het rozenkransje, de duinparelmoervlinder en de tapuit met uitsterven bedreigt. Hun leefomgeving, de duinen, verdwijnt ook. Door stikstof uit de lucht veranderen de duinen heel snel in bos. Stikstof werkt als meest, daar gaan struiken, bomen en gras harder van groeien. Dit onnatuurlijke proces zet het duingebied onder druk. De duinen groeien dicht, dieren en planten gaan verloren.

Door een donatie van €2,50 te doen help je Natuurmonumenten de natuur van Schiermonnikoog te beschermen en te behouden.

Duinparelmoervlinder

Duinparelmoervlinder

Wij kunnen niet zonder natuur

In de natuur hangt alles met elkaar samen. Bloemen zijn afhankelijk van insecten, insecten afhankelijk van bloemen. De een kan niet zonder de ander. In miljoenen jaren tijd zijn er kringlopen ontstaan die geen mens had kunnen bedenken. Op Schiermonnikoog is de duinparelmoervlinder een mooie voorbeeld daarvan. Deze vlinder zet zijn eitjes alleen af op viooltjes in de duinen. Dit ei overwintert tussen strooisel. Pas het volgend voorjaar verlaat de rups het ei om de viooltjes op te eten. Later verpopt de rups in een prachtig vlinder.

Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. Alles houdt elkaar in evenwicht. Een evenwicht dat alleen kan bestaan als er een grote variatie in landschappen is. Oftewel, in biodiversiteit. Deze biodiversiteit moeten wij koesteren. Voor de natuur en ook voor onszelf, want deze is van grote invloed op de lucht die wij inademen, het water dat wij drinken en het voedsel dat wij eten. Biodiversiteit verdient onze bescherming.

Landgeiten in de duinen

Landgeiten in de duinen

Zeldzaam ecosysteem

Duingebieden zijn in heel Europa erg zeldzaam en dat geldt ook voor veel van de dieren en planten die zich hierin thuis voelen. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid om het zeldzame open duinlandschap te beschermen.

Op Schiermonnikoog wil Natuurmonumenten voorkomen dat het hele duingebied een bos wordt. Zonder beheer gebeurt dat onherroepelijk. Dat zou je een natuurlijke ontwikkeling kunnen noemen, maar deze ontwikkeling wordt wel door mensen veroorzaakt. In de eerste plaats profiteren bomen van de hoge concentratie stikstof die op het gebied neerdaalt. De stikstof werkt als kunstmest en zorgt ervoor dat zaden uitgroeien tot flinke bomen en struiken. Daarnaast spelen ook verdroging en de ineenstorting van de konijnenstand een belangrijke rol. Op Schiermonnikoog gooien we duinen weer open en laten we het zand weer stuiven. Hiervoor moeten we soms tijdelijk zware machines inzetten maar ook paarden, koeien, geiten en schapen om de duinen te begrazen.

Westerduinen Schiermonnikoog

Westerduinen Schiermonnikoog

Beleef de waardevolle natuur van Schiermonnikoog

Natuurmonumenten organiseert het hele jaar door excursies in het Nationaal Park. Kijk in onze agenda naar het excursieprogramma.

Ga je liever zelf op pad? Dan is de wandelroute duin en strand zeker een aanrader voor bezoekers die het open duinlandschap van Schiermonnikoog willen ervaren .

Cynthia Borras
Cynthia Borras