Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer aandacht nodig voor rust voor vogels in het Waddengebied

14 september 2021 | Cynthia Borras

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Mooie stranden, het prachtige Wad, lekker uitwaaien, fietsen en wandelen, het jaarrond weten mensen het Waddengebied te vinden. Het is ook leefgebied van miljoenen vogels. Tijdens de najaarstrek die nu in volle gang is, zijn vogels in het Waddengebied om uit te rusten en bij te tanken. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed en de rust van wadvogels staat onder druk. Natuurorganisaties roepen waddenliefhebbers daarom op om meer rekening te houden met de rust en ruimte die vogels nodig hebben in het Waddengebied.

Scholeksters

Oproep natuurorganisaties

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland: “Helaas gaat het niet goed met een groot aantal vogelsoorten in het Waddengebied. Van typische wadvogels zoals de scholekster, kluut en noordse stern is het broedsucces zo laag dat de reproductie de sterfte niet compenseert en de populaties sterk onder druk staan. Tijd om in actie te komen en de neerwaartse trend in broed-en trekvogelpopulaties in het Waddengebied om te buigen. Bij het voorkomen van verstoring, om onze wadvogels weerbaarder te maken, hebben we alle waddenliefhebbers nodig. We roepen hen dan ook op om vogels de rust en ruimte te bieden die ze nodig hebben.”

Vogeltrek is topsport

Veel vogels die zomers in het waddengebied of ten noorden van ons land  broeden, trekken in het najaar naar het zuiden om daar te overwinteren. Een flinke tocht van duizenden kilometers die veel van vogels vergt en te vergelijken is met een topsportprestatie. Voldoende rust en voedsel zijn daarbij cruciaal. Helaas worden vogels regelmatig verstoord door recreanten, vaak onbedoeld. Opvliegen door verstoring kost vogels veel energie. Gebeurt het één keer, dan is dat niet heel erg. Maar wanneer verstoringen elkaar te vaak opvolgen, leidt het onnodige energieverlies tot een slechtere conditie en daarmee een kleinere kans op het overleven van de trektocht naar het zuiden. Ook gaan vogels bij structurele verstoring gebieden vermijden. Voldoende rust voor vogels is sowieso belangrijk,  zeker ook tijdens de broedperiode is rust noodzakelijk. Wanneer broedvogels door verstoring te vaak het nest verlaten komen er (te) weinig jongen groot.

Rosse grutto

Wij&Wadvogels Schiermonnikoog

Van 2021 tot 2023 loopt het project Wij&Wadvogels in het gehele Waddengebied. Wij&Wadvogels heeft ongeveer 25 deelprojecten waarin organisaties met elkaar werken aan een rijke Waddenzee. Eén van die deelprojecten vindt plaats op Schiermonnikoog en heeft de realisatie van meer broed- en rustplekken voor wadvogels en verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken als doel. Verschillende partijen slaan hiervoor de komende maanden de handen ineen, waaronder Natuurmonumenten, gemeente Schiermonnikoog, Nationaal Park Schiermonnikoog, en Wetterskip Fryslân.

Samen willen wij bij de Westerplas en in de omgeving van de jachthaven op Schiermonnikoog meer ruimte creëren voor broedvogels en overtijende vogels. Lees hier alles over herproject en hoe je zelf mee kan doen aan herproject.

Wad doe jij?

Natuurmonumenten slaat samen met Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap de handen ineen voor de wadvogels. Ze willen waddenliefhebbers bewust maken hoe belangrijk het is om vogels niet onnodig te verstoren. Wat kun jij doen om verstoring te voorkomen? Besef dat je in een belangrijk vogelgebied bent. Kijk om je heen! Zie je vogels? Geniet, maar houd afstand. Een paar concrete tips: houd je hond aan de lijn en laat deze in losloopgebieden niet achter vogels aan rennen, betreed geen speciale rustgebieden (deze zijn vaak aangegeven met bordjes of met palen/lint afgezet), maak niet teveel lawaai en blijf op de paden. Kijk voor meer informatie op www.WADdoejij.nl

Cynthia Borras
Cynthia Borras