Ga direct naar inhoud
Nieuws

Volop aandacht voor vogels op Schiermonnikoog

17 november 2021 | Cynthia Borras

Schiermonnikoog staat sinds jaar en dag bekend als een bijzonder vogelrijk gebied. “Dat komt onder andere door het gebrek aan landroofdieren en een overvloed aan voedsel, zoals wormen en krabben”, vertelt Erik Jansen, boswachter ecologie bij Natuurmonumenten. Een inventarisatie van de broedvogelstand laat zien dat het voor veel vogels ook in 2021 goed toeven was op Schiermonnikoog. Voor andere vogels is het een moeilijker jaar geweest.

Rosse grutto op het wad

Rusten en broeden

“Het is belangrijk dat Schiermonnikoog een goede rust- en broedplek is voor wadvogels. Inventarisaties als deze helpen om te bekijken waar actie nodig is”, vertelt Jansen. Uit de inventarisatie blijkt dat de lepelaar, één van de meest prominente soorten op het eiland, een topjaar achter de rug heeft met een record aan paren. Ook het aantal grauwe ganzen en nijlganzen nam toe. “Dit past in het landelijke beeld. Deze vogels profiteren van de verruiging van de natuurgebieden”, stelt Jansen. Ook de eider, een grote eend, doet het verrassend goed dit jaar. Dat is goed nieuws, want de afgelopen jaren waren voor de eider weinig succesvol. De kleine mantelmeeuw, die op Schiermonnikoog het meest voorkomt van alle broedvogels, zit na een eerdere dip weer in de lift.

Llepelaarkolonie op Schiermonnikoog

Aandacht voor eilandvogels

“Al met al ziet het er voor veel vogels goed uit”, vertelt Jansen. Ook het aantal struweelvogels op de kwelder neemt toe. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een toename van het aantal bomen en struiken die daar groeien. Aan de andere kant zijn er een aantal vogelsoorten die de komende tijd aandacht nodig hebben, zoals de wulp. Er zijn steeds minder van deze bedreigde diersoort te vinden op Schiermonnikoog. Op de kwelder zijn dit jaar geen broedende strandplevieren, bontebekplevieren, kluten, visdieven en noordse sterns gezien. Volgens Jansen is dat ontluisterend te noemen, want dit zijn juist typische eilandvogels.

Visdief

Veranderende natuur

De stand van de verschillende vogelsoorten wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van de natuur op Schiermonnikoog. Bovendien zorgt toename van het toerisme ervoor dat strandbroeders zoals plevieren in de verdrukking komen. Zijn er voldoende rust- en broedplaatsen beschikbaar? “We zien dat de natuur op het eiland verandert. Als we ook in de toekomst van de mooie Schiermonnikoogse natuur willen genieten, moeten we actie ondernemen”, vindt Jansen. Eén van de projecten waarmee op dit moment al aan behoud en verbetering van de natuur wordt gewerkt is Wij&Wadvogels.

jachthaven Schiermonnikoog

Wij&Wadvogels

Wij&Wadvogels is een Wadden-breed project met ongeveer 25 deelprojecten. Eén van die deelprojecten vindt plaats op Schiermonnikoog. Het doel is om meer broed- en rustplekken voor wadvogels te realiseren, net als verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken. Op Schiermonnikoog werken Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, Vogelbescherming Nederland, gemeente Schiermonnikoog, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat samen aan deze doelen. “De afgelopen tijd hebben we op verschillende manieren ideeën opgehaald bij eilanders, bezoekers, vogelaars en vrijwilligers. Zo hebben we excursies naar de Westerplas en de jachthaven georganiseerd.”, vertelt Jansen. “Dat heeft veel informatie opgeleverd, die nu is verwerkt in een conceptplan.”

Tureluur bij jachthaven Schiermonnikoog

Reflectiebijeenkomst

Op 10 november zijn in De Stag op Schiermonnikoog de conceptplannen voor het project Wij&Wadvogels gepresenteerd. Tijdens de bijenkomst konden de deelnemers in de zaal of online vragen stellen en reageren over de conceptplannen. Je kunt de bijeenkomst terugkijken op het YouTube kanaal van Nationaal Park Schiermonnikoog. Meer informatie over het project vind je op de website van Nationaal Park Schiermonnikoog.

Wil je graag op de hoogte blijven van alles rond Wij&Wadvogels op Schiermonnikoog? Stuur een e-mail naar [email protected]

 

Cynthia Borras
Cynthia Borras