Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voorkeurstrace voor stroomkabel dwars door Schiermonnikoog voorlopig in de ijskast

03 december 2021 | Fred Prak

Met een brief aan de Tweede Kamer kondigt de staatsecretaris van het ministerie van EZK een nieuwe en meer integrale aanpak aan voor de aanlanding van stroomkabels van wind op zee. Dat is winst. De afgelopen periode heeft Natuurmonumenten, samen met een brede coalitie bestaande uit bewoners van Schiermonnikoog, de Waddenvereniging maar ook LTO-Noord en politici, gevraagd om een bredere blik van de overheid op de uitdagingen waar we voor staan. Daarbij vroegen we nadrukkelijk meer rekening te houden met de bijzondere Waddennatuur.

Llepelaarkolonie op Schiermonnikoog

Nieuwe procedures

Met de brief is de stroomkabel door Schiermonnikoog nog niet definitief van tafel, maar is ze niet langer het voorkeurstracé van het ministerie. Dat is winst en daar zijn we blij mee. Er starten nu nieuwe procedures en onderzoeken om de aanlanding van 'Wind op Zee' integraler en meer in samenhang met toekomstige ontwikkelingen te bekijken. Daarbij wordt nadrukkelijker ook gekeken naar effecten op ecologie, landschap en dus de Waddenzee.

Brede coalitie

De afgelopen periode heeft Natuurmonumenten samen met een brede coalitie bestaande uit bewoners van Schiermonnikoog, de Waddenvereniging maar ook LTO-Noord, kamerleden en andere natuur- en milieuorganisaties gevraagd om deze bredere blik van de overheid op de uitdagingen waar we voor staan. Het voorkeurstrace dat begin 2021 door het ministerie van EZK werd aangekondigd stond o.a. op gespannen voet met de in december 2020 gepresenteerde gebiedsagenda 2050 voor de Waddenzee. Het belang van de opgave om klimaatverandering tegen te gaan en daarom over te stappen op duurzame energie is evident. Dat is ook in het belang van de natuur in de Waddenzee.

Klimaatverandering

Klimaatverandering is namelijk een grote bedreiging waardoor veranderingen sneller gaan dan de natuur kan bijbenen. Zeespiegelstijging, maar ook veranderingen in neerslagpatronen en seizoensverloop zijn zeer ingrijpend. De tijdens duizenden jaren afgestemde patronen tussen groei en bloei van planten, aanwezigheid van insecten en start van het broedseizoen worden er door verstoord. Dat heeft vergaande en ingrijpende consequenties, ook voor de Waddenzee waar beschikbaarheid van voedsel en doortrek van steltlopers en wadvogels in samenhang met dergelijke patronen plaatsvindt.

Pal voor de Waddenzee

Wij zijn blij met de brief van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie mevr. D. Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer waarin ze deze meer integrale aanpak aankondigt. Neemt niet weg dat wij het hele proces en de voortgang kritisch zullen volgen en pal blijven staan voor de belangen van ons belangrijkste en kwetsbare natuurgebied de Waddenzee.

De druk van allerlei economische activiteiten op de Waddenzee is en blijft vooralsnog te groot. Daardoor staat de natuur er, ondanks haar internationaal beschermde status, nog steeds onder druk en dat is met deze brief niet voorbij. 

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)