Ga direct naar inhoud
Nieuws

Waddenzee onder spanning

15 januari 2021 | Fred Prak

Slecht voor de natuur. Natuurmonumenten is onaangenaam verrast door de bekendmaking van het ministerie van Economische zaken en klimaat (EZK) dat men de stroomkabel van een windmolenpark op de Noordzee over de oostpunt van Schiermonnikoog wil laten lopen. We zijn vooral erg teleurgesteld in de technische oplossing die men kiest, omdat die bij aanleg al achterhaald is en meer natuurschade in de toekomst geeft.

Oostpunt Schiermonnikoog

Ouderwetse oplossingHet ministerie kiest samen met de netbeheerder voor een ouderwetse oplossing die garant staat voor meer werkzaamheden, meer stroomkabels en meer natuurschade in ons meest unieke natuurgebied. 

Arjen Kok, woordvoerder namens Natuurmonumenten, is verbaasd over deze uitkomst die verre van toekomstbestendig is. “De keuze voor dit tracé en het type kabel dat wordt voorgesteld maken deze aanlanding al bij aanleg ouderwets. Iedereen weet dat er in de nabije toekomst meer windmolenparken worden aangelegd en het lijkt ons slim en efficiënt om dan direct op de Noordzee een energieknooppunt aan te leggen waarop ook toekomstige windmolenparken kunnen worden aangesloten. Als je je huis verbouwt breek je ook niet voor elke stekker opnieuw de muur open, je denkt vooruit, en bereid vast voor met het oog op de toekomst”, aldus Kok. Toekomstbestendige keuzeDe keuze nu voor een kabel met beperkte capaciteit staat garant voor meer werkzaamheden, meer kabels en dus meer natuurschade in de toekomst. Dat terwijl, als men gebruik maakt van de tijd die beschikbaar is (de bouw moet nog starten, de molens draaien pas in 2027), dan kan er gebruik gemaakt worden van een zwaardere kabel met meer capaciteit. Daarop kunnen ook toekomstige windmolenparken worden aangesloten.

Ook andere landen zijn bezig met de aanleg van windparken op de Noordzee. In de toekomst zullen we vaker gebruik moeten gaan maken van elkaars energie overschot, om zodoende pieken en dalen in het aanbod op te vangen. Mogelijk is aanlanding via een stroomnet op zee, samen met andere landen, een veel betere oplossing. Daarbij kan dan ook gekeken worden naar waar de aanlanding van stroomkabels het best te realiseren is zonder schade aan kwetsbare natuur. Aanlanding daar waar ook de energie het dichtst bij de eindgebruikers zit. Wij vinden dat dergelijke alternatieven veel beter moeten worden onderzocht.Duurzame energieNatuurmonumenten is voorstander van duurzame energie en windparken op zee zijn daarbij een onmisbare optie. Dat daarvoor stroomkabels vanaf de windparken moeten aanlanden op de vaste wal is evident. De keuze voor een tracé moet echter uiterst zorgvuldig worden genomen, waarbij niet alleen snelheid, bestuurlijke en praktische voorkeuren mogen prevaleren. De natuurwaarden van de Waddenzee, die internationale belangrijk en beschermd zijn, moeten daarin zwaarwegend worden meegewogen. NatuurschadeNatuurmonumenten blijft, met betrekking tot aanlanding door de Waddenzee, de voorkeur houden voor het tracé dat in de Milieu Effect Rapportage (MER) als beste uit de bus kwam. Verder oostelijk in de Waddenzee met gebruik van bestaande vaar- en stromingsgeulen en aanlanding in de Eemshaven. Dat alternatief kreeg in eerste instantie ook de voorkeur van de regio (provincies, gemeenten en waterschappen). 

Schade aan de natuur moet worden voorkomen. Ondanks bestuurlijke akkoorden, de Gebiedsagenda voor de Wadden 2050, internationale bescherming (N2000 wetgeving) en de Unesco status dreigt dat nu weer te gebeuren. De Waddenzee zou als meest belangrijke Natura 2000-gebied goed beschermt moeten zijn. Een gebied waar natuur prioriteit krijgt boven andere doelen. In de praktijk worden natuurdoelen voor soorten en leefomgeving al jarenlang niet gehaald. Telkens worden er te veel economische activiteiten ontplooid die de natuur schaden (zoutwinning, gaswinning, bodemberoerende visserij, recreatie). Het nu voorgestelde stroomkabeltracé door Schiermonnikoog doet dat opnieuw. 

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)