Nieuws van de boswachter

Duinwerkzaamheden voor natuurherstel

10 september 2018 | Jowien van der Vegte

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland werkt Natuurmonumenten aan natuurherstel in bos en duinen. Dit jaar wordt er vooral verder gewerkt aan het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. Deze struik overwoekert alle duinplanten en bloemen in duinvalleien en kan zich snel uitbreiden. We geven natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte, maar hierin is een helpende hand nodig.

we werken aan gevarieerd duingrasland met veel bloemen

Aanpak Stikstof

De maatregelen zijn onderdeel van de landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofuitstoot. Natuurgebieden lijden onder de grote hoeveelheid ammoniak die uit de lucht neerslaat in de natuurgebieden. De overmaat aan stikstof zorgt voor verrijking van de bodem. Hier hebben kwetsbare planten en dieren last van. In het duingebied gaan we dit tegen met verschillende maatregelen. Het doel is om het gebied gevarieerd te houden met genoeg open zand en duingraslanden met veel kenmerkende planten en dieren.

Naast de herstelmaatregelen in de natuurgebieden, moet de PAS-regeling ook zorgen dat er brongerichte maatregelen worden genomen: beperking van de uitstoot van stikstof. De duinherstelmaatregelen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland beslaan een periode van 18 jaar.

op sommige plekken overheerst Amerikaanse vogelkers nog

op sommige plekken overheerst Amerikaanse vogelkers nog

Aan het werk in het duin

Van eind juli tot in november wordt er gewerkt in Duin en Kruidberg, Midden-Herenduin en Koningshof om Amerikaanse vogelkers verder te verwijderen. Dit zal met handgereedschap gebeuren, geassisteerd door een kraantje of bosmaaier. Op doordeweekse dagen zal er in de genoemde periode dagelijks werkverkeer in het gebied zijn. De weekenden blijven rustig, dan wordt er niet gewerkt door de aannemers. Ook bij onze partners in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN en Staatsbosbeheer, wordt op een aantal locaties gewerkt aan natuurherstel.

Kom wandelen in het Nationaal Park

Wandel zelf langs prachtige stukken duingrasland en zie waar we het voor doen. Er zijn meerdere gemarkeerde wandelroutes in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een aanrader is de blauwe route vanaf ingang Duin en Kruidberg: een wandeling van 10km (heen en terug). Je begint in het bos, loopt door het open duin landschap tot op het strand. Onderweg kom je prachtige stukjes duingrasland tegen, een voorbeeld van hoe mooi het duin zich na de maatregelen kan ontwikkelen. Of loop de beschreven route via de app ‘Natuurroutes’ of download de beschrijving.

Lees hier verder over de duinherstelmaatregelen. En bekijk de kaart met alle werklocaties in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het filmpje met uitleg over natuurherstel.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter

logo