Ga direct naar inhoud

Dit is team Sint-Pietersberg

'En wat doe je zoal als boswachter?' 'Loop je de hele dag buiten? Dat lijkt mij heerlijk!’.
We vertellen graag waar we zoal mee bezig zijn op de berg, in de ondergrondse gangen en in de groeve.

Team Sint-Pietersberg op uitkijkplatform

Natuurbeheer en natuurbeleving

Het werk van de boswachters kun je grofweg indelen in twee hoofdtaken: Een deel van de boswachters houdt zich bezig met natuurbeheer, het andere deel richt zich voornamelijk op natuurbeleving. Uiteraard is er onderling veel overleg. We werken het liefst buiten maar we zijn ook vaak te vinden in ons kantoor op Fort Sint Pieter of in het ENCI business center. Van daaruit beheren we 254 hectare natuurgebied; het Nederlandse deel van de Sint-Pietersberg inclusief de ENCI-groeve, het ondergrondse gangenstelsel en de monumenten Fort Sint Pieter en Hoeve Lichtenberg.

Natuurbeheer

Dagelijks zijn we bezig om de natuur, de gangenstelsels, de monumenten en het bijbehorende cultuurlandschap te behouden. Dat vraagt veel coördinatie, overleggen met overheidsorganisaties, aannemers, gebruikers van de berg, omwonenden en andere natuurorganisaties. De gebiedsmanager geeft hier sturing aan. Hij is eindverantwoordelijke voor het inrichten, beheren, beschermen en beleven van het natuurgebied en de bijbehorende landschappen (inclusief gebouwen) en het verbinden van Natuurmonumenten met de omgeving. De boswachter communicatie & beleven ondersteunt hem hierbij en is het eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen. De boswachters natuurbeheer helpen bij het plannen, organiseren en uitvoeren van de beheerwerkzaamheden. Grote ontwikkelingen in het gebied zoals het veilig openstellen van de ENCI-groeve en de ontwikkeling van de speelnatuur van OERRR worden begeleid door projectmanagers.                                   

Samen met onze collega van vastgoed zorgen we ervoor dat pachtcontracten op orde zijn, erfgoed behouden blijft of een herbestemming krijgt. We voeren gesprekken met de verschillende huurders en belanghebbenden om samen te komen tot het beste beheer van onze gronden en monumenten. De ondersteunend medewerker helpt bij de administratieve en financiële afhandeling van al deze werkzaamheden. 

schaapskudde Sint-Pietersberg

De kudde, van Mergellandschapen en Hollandse geiten, levert een belangrijke bijdrage aan het natuurbeheer op de berg. Dagelijks trekt de kudde met de herder en herdershonden door het gebied.

Meten is weten

Kwaliteitsbewaking is ook een belangrijke taak van natuurbeheerders. Voor natuurgebied Sint-Pietersberg is er een toekomstvisie en zijn er tussentijdse kwaliteitstoetsen. De boswachter ecologie initieert en coördineert de onderzoeken en begeleidt deze. Nauwkeurig brengen natuurbeheerders in kaart welke flora en fauna het goed doet of juist niet. Bij het verzamelen van data ondersteunen groepen vrijwilligers. In opdracht van en onder begeleiding van de boswachter ecologie, monitoren zij bijvoorbeeld de flora op de kalkgrashellingen, doen onderzoek naar het leefgebied van de gladde slang en van de oehoe, tellen ondergronds vleermuizen en monitoren vogels en vlinders in het gebied. De boswachter ecologie is ook de vraagbaak voor inhoudelijke vragen over natuurontwikkeling en natuurbescherming. 

Bezoeken en beleven

Naast het natuurbeheer, richt een tweede groep collega’s zich op natuurbeleving.  Hoofddoel is het aanbieden van een unieke beleving en het betrekken van bezoekers en andere geïnteresseerden bij ons werk en de natuur. Hen binden aan onze vereniging en vragen of ze ons willen helpen. De beheerder bezoekerscentrum stuurt de medewerkers aan die dit brede pakket aan werkzaamheden uitvoeren. In samenwerking met de boswachter communicatie en beleven maken we fiets- en wandelroutes door het gebied en communiceren we over ons werk via websitesocial media en informatiepanelen. We geven informatie bij het Bezoekerscentrum op Wielen en ontwikkelen excursies, evenementen en andere publieksactiviteiten. Denk aan de excursies in de voormalige ENCI-groeve, op pad met de boswachter en de OERRR Wilde Buiten Dag en de OERRR Lammetjesdagen. Om de circa vijf jaar wordt er een bezoekersbelevingsonderzoek uitgevoerd om te toetsen hoe bezoekers het gebied ervaren en te leren hoe we deze ervaring kunnen verbeteren.

Toezicht en handhaving

Onze boswachter toezicht & handhaving (BOA) houdt samen met de vrijwillige boswachters een oogje in het zeil. Zij wijzen de bezoekers op de regels zodat bezoeken en beleven hand in hand gaan en dat het bezoek van de één niet ten koste gaat van het bezoek van de ander of van de natuur. 

Helpende handen

Natuurmonumenten is een vereniging. Naast de vaste medewerkers in het team zijn er maar liefst 120 vrijwilligers verbonden aan Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg! De vrijwilligerscoordinator zorgt er voor dat de vrijwilligers de juiste informatie, opleidingen en uitrusting ontvangen. Zo verzorgen maar liefst dertig gidsen jaarrond tweewekelijks rondleidingen in de ENCI-groeve en op de rest van de Sint-Pietersberg. Boswachters, gastvrouwen en gastheren ontvangen de bezoekers in het gebied, lopend of bij het Bezoekerscentrum op Wielen. OERRR vrijwilligers helpen bij kinderactiviteiten en de grotere evenementen. Een groep onder de naam 'bergkevers' is actief in beheer, zij worden aangestuurd door de boswachter natuurbeheer. Samen verrichten zij diverse werkzaamheden in het veld. Werkzaamheden in het ondergrondse gangenstelsel worden gedaan door de vrijwilligers van de werkgroep ondergronds, onder leiding van de boswachter die het ondergrondse werk coördineert. Zonder al deze helpende handen krijgen we de klus niet geklaard.

vrijwilligers NM Sint-Pietersberg

Hier slechts een deel van de 120 vrijwilligers verbonden aan Natuurmonumenten Sint-Pietersberg. Foto genomen na afloop van Open Dag ENCI-groeve 4 juni 2023

Wil je ook meehelpen of iets vragen?

Kijk hier voor de mogelijkheden of vraag het de boswachter in het veld, bij het Bezoekerscentrum op Wielen of stuur een mail naar [email protected]