Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedseizoen Friese weidevogels gaat wél gewoon door

07 april 2020 | Hanneke Wijnja

Ondanks dat de wereld om ons heen momenteel haast stil lijkt te staan, is de natuur ongestoord van de winter overgegaan naar het voorjaar. Of beter gezegd: van een hele lange herfst door naar de lente. Het lang aanhoudende, natte, herfstachtige weer bracht de grondwaterstanden op de meeste plekken weer op peil waardoor de Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten met de volle greppels en waterrijke plasdrassen er prachtig bij lagen toen de vogels arriveerden.

Grutto's

Het broedseizoen is inmiddels begonnen en de meeste weidevogels zijn teruggekeerd op Skrok en Skrins, in de Lionserpolder, de Filenspolder en het Hegewiersterfjild. Boswachter Sander Veenstra is daar blij mee: "We zien overal kieviten op hun nest en grutto's die onderling aan het ruziën zijn om het beste plekje. Soorten als tureluur, scholekster, zomertaling en veldleeuwerik zijn ook weer aanwezig en volop in de voorjaarsstemming. Het zal niet lang meer duren voordat ook zij hun nest op orde hebben."

Minder kieviten

Als we Sander vragen of hij iets kan zeggen over de aantallen broedvogels kijkt hij weifelend: "Het is nog vroeg en moeilijk in te schatten, al is mijn indruk dat er dit jaar minder kieviten zijn teruggekeerd. De afgelopen jaren zijn veel nesten van de kievit door onder andere predatie mislukt en het is waarschijnlijk dat we daar nu de effecten van beginnen te zien." En de grutto? "Van de grutto is het nog niet te zeggen. Al zitten ze nu in grote aantallen op de plasdrassen, het is afwachten hoeveel vogels hier uiteindelijk gaan broeden."

Broedende kievit

Kievit

Opgedroogd

Hoewel er begin dit jaar overvloedig regen is gevallen, is veel daarvan volgens Sander tijdens de afgelopen droge en koude maand maart al weer opgedroogd: "In de regel hebben weidevogels meer baat bij regenachtig dan bij droog weer want bij regen zijn de bodemdieren actiever en bevinden zich meer aan de bovengrond. Deze dieren zijn het voedsel voor bijvoorbeeld de kievit die er uiteindelijk ook eieren van moet maken." Natuurmonumenten probeert zo lang mogelijk het water vast te houden in de weidevogelgebieden en pompt op sommige plekken water in de greppels maar het begint zichtbaar droger te worden op de velden. Sander: "De kieviten en grutto’s zoeken de laatste natte plekken op maar ook die drogen nu snel in. Dus voor de vogels mag er nu wel een beetje regen vallen."

Plas-dras Skrins

Plasdras Skrins

Spring op de fiets!

Fiets door het weidegebied van de Greidhoeke en geniet van de vele vogels en prachtige vergezichten. Onderweg kom je langs de drie weidevogelgebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder.

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja