Ga direct naar inhoud
Nieuws

Groene Waaier ontvangt wisselkunstwerk

02 maart 2021 | Simone Damhof

Natuurorganisaties rond Haaksbergen werken samen in de Groene Waaier. Water Natuurlijk Vechtstromen is erg blij met deze samenwerking en overhandigde het bestuur van de Groene Waaier een wisselkunstwerk.

vechtstromen

De Groene Waaier

De Groene Waaier is een samenwerking van de drie belangrijkste organisaties op natuurgebied in Haaksbergen. Natuurmonumenten heeft twee gebieden rond Haaksbergen, het Buurserzand en het Witte Veen. Samen met het Haaksbergerveen van Staatsbosbeheer en het Lankheet vormen deze gebieden een waaier rond Haaksbergen.

Betrokken

Het Lankheet, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Een community die tot doel heeft om initiatieven van organisaties, verenigingen en betrokken burgers met elkaar te verbinden waarbij de waarden natuur en landschap in en om Haaksbergen centraal staan.

Aandacht voor duurzaam natuur- en waterbeheer

Water Natuurlijk deelt eens per twee jaar op 1 maart in het kader van Nationale Complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer.

De Groene Waaier ontving dit compliment van Ellen Pot namens de fractie van Water Natuurlijk Vechtstromen voor de samenwerking tussen de natuurorganisaties. De samenwerking is een grote stimulans voor natuur en landschap binnen de gemeente Haaksbergen. Ook educatie, kunst, bedrijven,  landschapsherstel, verbindingszones en verkeersmaatregelen krijgen binnen deze samenwerking ruim aandacht in woorden en daden.

vechtstromen

Voorzitter Wim Oltwater en Penningmeester Maarten Jan Leppink van de Groene Waaier. Ellen Pot overhandigt het compliment in de vorm van een wisselkunstwerk.

Wisselkunstwerk

Water Natuurlijk laat dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk: een prachtig keramiek beeld dat de natuur en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water symboliseert. Zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen. 

Simone Damhof
Simone Damhof