Ga direct naar inhoud
Nieuws

Witte Veen verwelkomt graag kraanvogel

03 februari 2021 | Simone Damhof

We gaan komende jaren aan het werk in het Witte Veen. Dit doen we in fasen omdat omdat we rekening moeten houden met het broedseizoen en we zo min mogelijk dieren willen verstoren. Waarom en waarvoor we dat doen leggen we graag uit.

kraanvogels

Witte Veen, bijzonder hoogveengebied

Het Witte Veen is met haar 30 hectare hoogveen uniek in Nederland. Het gebied is belangrijk voor veel recreanten maar het is minstens zo belangrijk als klimaatbuffer: water en CO2 worden optimaal vastgehouden. Daarnaast is het Witte veen  een belangrijk leefgebied voor veel unieke soorten zoals de hoogveenglanslibel, nachtzwaluw, boomkikker, glimworm, kamsalamander en kraanvogel.

Waarom gaan we aan het werk

Op dit moment heeft het hoogveen last van verdroging en verzuring. Hier zie je wat we er aan gaan doen. Het doel van de inrichtingsmaatregelen is het krijgen van een betere natuurkwaliteit. We gaan verdroging tegen en zorgen voor een optimale en grotere leefomgeving van plant- en diersoorten die horen bij het hoogveenlandschap.

We gaan bijvoorbeeld bos omvormen, fosfaatrijke toplagen afgraven, greppels dempen, een voorde aanleggen, zandpaden ophogen, heide opschonen, vennen herstellen en stuwen herinrichten. Allemaal werkzaamheden die de waterhuishouding verbeteren. Het effect zal zijn dat we water langer vasthouden in de gebieden. Het zal natter worden maar het waterpeil stijgt niet. Er is dus weinig effect op de omgeving.

Kansen voor de kraanvogel

De uit te voeren werkzaamheden gaan de kwaliteit van het hoogveen verbeteren. We vinden het fijn dat specifieke diersoorten ervan kunnen gaan profiteren. De luidruchtige kraanvogel bijvoorbeeld, broedde nog niet in het Witte Veen. Er zijn de laatste jaren wel enkele individuen op visite geweest. Wij hopen dan ook dat met het uitvoeren van de herstelmaatregelen voor het gebied, de kansen voor de kraanvogel zullen toenemen. Rust is essentieel in de broedtijd, hoe minder verstoring hoe beter het is. We passen daarom ons werk aan de natuur aan.

Natte voeten 

Twintig jaar geleden streek de kraanvogel neer in het Fochterloërveen in Drenthe. Nederland ligt op de trekroute van kraanvogels. Het is een soort die houdt van moerasbossen en hoogvenen. We treffen hem dus vooral aan de oost- en zuidkant van Nederland en het Witte Veen is natuurlijk ook een  ideale plek voor deze soort. Met het optimaliseren van de waterhuishouding zorgen we ervoor dat het hoogveen vochtig blijft en gaan ervan uit dat de kraanvogel hier ook komt broeden. Na het broedseizoen houden ze zich liever op in wat drogere gebieden maar tijdens het broedseizoen zijn ze echt niet bang voor natte voeten. En als we dan de rust bewaren gaan ze vast komen.

Witte veen werk

Voor de start van de werkzaamheden steken alle partijen veel tijd aan inventarisatie, voorbereiding en coördinatie. Werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen uitgevoerd worden. Dat vraagt nauwkeurigheid.

Simone Damhof
Simone Damhof