Ga direct naar inhoud
Nieuws

Interessante inventarisatie Wooldse Veen

19 januari 2018 | Anouk Ballot

Wooldse veen blijkt soortenrijker dan gedacht. Door maatregelen zal het leefgebied voor deze soorten verder verbeteren.

Interessante inventarisatie Wooldse Veen

Tijdens inventarisaties in het Wooldse veen in 2017 zijn de libellen, dagvlinders en sprinkhanen in kaart gebracht. Het gebied blijkt nog redelijk soortenrijk te zijn. Wel is de afgelopen tientallen jaren een aantal hoogveenvlinders verdwenen. Door maatregelen zal het leefgebied voor libellen, sprinkhanen en vlinders de komende jaren verder verbeteren.

Deskundigen bezochten het gebied enkele malen om de libellen, dagvlinders en sprinkhanen van dit Natura2000-gebied in kaart te brengen. De inventarisatie bevestigt het beeld van de boswachters dat het gebied nog redelijk soortenrijk is. Hoewel het gebied niet verder achteruit is gegaan, is de afgelopen decennia wel een aantal hoogveenvlinders verdwenen. Door de maatregelen die recent zijn getroffen en die we de komende jaren uitvoeren, zal naar verwachting het leefgebied voor libellen, dagvlinders en sprinkhanen verbeteren.

Goede verbeteringen

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw lag het gebied er slecht bij. Het verdroogde en groeide dicht met bos. Alleen in kleine veenputjes kwam nog hoogveen voor. In die tijd verdwenen ook de echte hoogveenspecialisten, zoals veenbesblauwtje, veenhooibeestje en veenbesparelmoervlinder.

Enkele bijzondere waarnemingen

Vanwege enkele waarnemingen van de gevlekte witsnuitlibel bestaat het vermoeden dat deze zeldzame soort hier nu vermoedelijk echt een populatie heeft. Ook de venwitsnuitlibel is gezien. Deze kenmerkende soort voor voedselarme vennen en venen gaat in Nederland snel achteruit, maar is gelukkig nog wel in het Wooldse Veen aanwezig. Een nieuwe soort die dit jaar is gezien, is de grote weerschijnvlinder. Deze vlinder is spectaculair om te zien door de blauwpaarse glans op de bovenkant van de vleugels. Alleen de mannetjes hebben deze glans.

Meer weten? Leest u dan dit artikel.

Anouk Ballot
Anouk Ballot