Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zorgen om Duitse windmolens bij Wooldse Veen

25 augustus 2023 | Jantine Wesselink

Natuurmonumenten maakt zich zorgen om de eventuele komst van drie mega windmolens vlakbij de Duits-Nederlandse grens. Want ze komen pal naast haar Natura 2000 natuurgebied Wooldse Veen ten zuiden van Winterswijk. En dat is slecht nieuws voor de natuur.

Het wooldse veen in winterswijk

Verstoring beschermde vogels

Vele studies wijzen uit dat vooral vogels last hebben van windmolens. Het hoogveengebied Wooldse Veen biedt huis aan diverse - vaak bijzondere- beschermde vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld de oehoe, rode wouw, kraanvogel en wespendief. Dit is dan ook een van de hoofdredenen waarom het gebied de Natura 2000 status van Europees beschermd natuurgebied heeft. Windmolens in de buurt, zeker als ze 250 meter hoog worden, verstoren hun vlieg - en foerageergedrag negatief. Funest voor soorten die het al moeilijk hebben.

Zo hoog als de Eiffeltoren

Bij het Duitse dorpje Vardingholt zijn plannen voor drie windmolens, bijna zo hoog als de Eiffeltoren. Die komen op nog geen 500 meter afstand van het beschermde natuurgebied te staan. Het plan voor de windmolens is al goedgekeurd door de Duitse gemeente Rhede. Er moet nog wel onderzoek komen of het niet in strijd is met het naastgelegen natuurgebied.

Koppeltje kraanvogels: excursies verplaatst naar Wooldse Veen

Koppel kraanvogel bij het Wooldse Veen

Onaangename verrassing

Dit bericht kwam Natuurmonumenten pas vorige week ter ore en heeft ons onaangenaam verrast. We oriënteren ons op stappen hoe we eventueel met andere partijen de plannen tegen kunnen houden. Natuurmonumenten zit in verschillende overleggroepen zoals Waardevol Cultuur Landschap (WCL) Winterswijk, maar ook in het Platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek, met gemeentes als Winterswijk, Aalten en Oost-Gelre. Hopelijk kan ook de provincie Gelderland hierin een rol spelen.

Grensoverschrijdend hoogveengebied

Natuurmonumenten zorgt als eigenaar van het Natura 2000 gebied Wooldse Veen voor behoud en uitbreiding van kwetsbare natuur. Met onder andere provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk zijn enkele jaren geleden speciaal daarvoor natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het vlonderpad en de uitkijktoren bieden mensen de gelegenheid om de schoonheid en kwetsbaarheid van dit gebied te genieten. Het is een van de laatste restanten van de grenshoogvenen in Gelderland. Het Wooldse Veen is verbonden met het Duitse natuurgebied Burlo-Vardingholter Venn. 

Lees ook het artikel in De Gelderlander van vandaag >>

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink