Ga direct naar inhoud
Nieuws

102.000 mensen vragen om voldoende en schoon water voor de natuur

21 juni 2023

Ruim honderdduizend mensen hebben sinds de verkiezingen in maart bij hun eigen provincie en waterschap aangedrongen op voldoende en schoon water voor de natuur. Inmiddels tekenden 102.023 Nederlanders de petitie ‘Stop de watercrisis’. De teller loopt in de zomer door.

Handtekeningen stop de watercrisis

Alle provincies en waterschappen staan op dit moment voor ingrijpende keuzes in het landelijk gebied. Zij mogen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) nu 24,3 miljard euro verdelen voor natuurherstel en verduurzaming van de landbouw. Natuurmonumenten vraagt de provincies in deze plannen ook voldoende rekening te houden met het water in de natuur.

Kruiwagens vol handtekeningenkaarten

In Zwolle ontvingen de Statenleden van alle partijen op woensdag 21 juni handtekeningen van 7189 natuurliefhebbers. De bestuurders ontvingen per kruiwagen de loodzware postzak met aanbevelingen van Overijsselaars. De Provincie Zuid-Holland ontving begin juni al de eerste 18.386 kaarten van Zuid-Hollanders. Na de zomer volgen aanbiedingen in andere provincies.

Handtekeningen per provincie juni 2023

Vertraagde natuurramp

Signalen van de aanstormende watercrisis -bovenop de stikstofcrisis- stapelen zich op. Nederland is vanouds ingericht om water razendsnel af te voeren met kanalen, gemalen en drainagesystemen. Door klimaatverandering hebben we meer droogte in lente en zomer De kortere, heviger buien die wel vallen bereiken daardoor nauwelijks de natuur.

Landelijk voorziet het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) al drinkwatertekorten in 2030 en een rapport van de Raad voor de Leefomgeving bevestigde ook de ontwrichtende gevolgen van watertekorten voor natuur en samenleving zonder aanvullende maatregelen. Ook de getoetste Natuurdoelanalyses die de provincies voor het NPLG maakten, constateren dat verdroging en een slechte waterkwaliteit een enorme weerslag hebben op wilde planten en dieren.

Oplossingen voor verdroging

Door een hoger grondwaterpeil aan te houden, beken en rivieren weer te laten meanderen en door het aanleggen van natuurlijke klimaatbuffers, houden we water langer vast. Bedrijven en huishoudens kunnen bewuster met water leren omgaan. De landbouw kan bijdragen aan natuurherstel door alleen natuurinclusieve methodes toe te passen rondom de natuurgebieden. Door duurzame landbouw te steunen kunnen de provincies een perspectief bieden aan boeren. 

Sterke bondgenoot

“De natuur kan een sterke bondgenoot zijn bij het bestrijden van de water – en de stikstof crises,” legt hydrologisch-ecoloog Renske Diek van Natuurmonumenten uit. “Mens en natuur kunnen niet zonder gezond water. Voldoende en schoon water zijn nu nodig om de natuur te versterken.”

Mensen kunnen nog de hele zomer hun eigen provincies en waterschappen vragen om de natuur voldoende en schoon water te gunnen, via deze petitielink.

Duizenden handtekeningen voor de Statenleden van Overijssel

De ledenraad van Natuurmonumenten in Overijssel bezorgt de postzak met 7189 handtekeningenkaarten bij de Statenleden. Foto: Natuurmonumenten / Frans Paalman 21 juni 2023.