Ga direct naar inhoud

Stop de watercrisis

De kwaliteit van het water in Nederland is ronduit slecht. Door pesticiden en meststoffen en door verontreiniging, zoals rioolwater en medicijnresten. Minder dan 1% van de wateren in Nederland voldoet aan alle Europese normen voor waterkwaliteit.

Kom op voor voldoende en schoon water

Onze natuur is ziek door vervuild water en verdroging. Dit is hét moment om in actie te komen. Provincie en waterschappen maken nu plannen voor water en natuur in jouw provincie. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon water in de natuur.

Teken de petitie

Rampzalige gevolgen

De kwaliteit van het water in Nederland is ronduit slecht. Door pesticiden en meststoffen. Door verontreiniging, zoals rioolwater en medicijnresten. En door het wegvallen van de toestroom van schoon grondwater. De Nederlandse wateren scoren het slechts van heel Europa. We moeten deze watercrisis stoppen! Onze natuur is ziek door vervuild water en verdroging. De natuur kampt met watertekort en verdroogt, wat desastreus is voor de natuur en biodiversiteit. En ook voor ons mensen. Zelfs ons drinkwater komt onder druk te staan omdat het zuiveren van drinkwater steeds moeilijker wordt. Schoon water vormt de basis van onze voedselvoorziening én van ons drinkwater. De overheid moet nú in actie komen. Maar ondanks grote plannen, blijft de politieke daadkracht uit.

 

Kom op voor schoon en voldoende water

Minder dan 1% van de wateren voldoet aan alle Europese eisen voor waterkwaliteit!

Nederland voldoet niet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water en we hebben nog maar een paar jaar (uiterlijk 2027) om het tij te keren. Als we de doelen niet voor 2027 halen, dreigt verdere schade voor de natuur maar ook andere gevolgen zoals Europese boetes. Het is dus van belang dat de overheid voortvarend aan de slag gaat met de uitvoering van de plannen om de waterkwaliteit en de waterhuishouding te verbeteren. We kunnen ons geen vertraging meer permitteren.

Minder dan 1% van de wateren in Nederland voldoet aan alle Europese normen voor waterkwaliteit. Op sommige plekken verslechtert de waterkwaliteit zelfs. We kampen daarnaast ook met structureel te lage (grond) waterstanden. Hiermee is de watercrisis voor de natuur al in volle gang. Dit blijkt ook uit onderzoek dat Natuurmonumenten in 2022 heeft laten uitvoeren.

Waterproblemen en oplossingen per provincie

    Kom op voor schoon water

    Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Plannen over hoe jouw provincie er de komende decennia uit gaat zien. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water en teken de petitie!

    Uitgelicht

    Nieuws over water