Ga direct naar inhoud

Planning Meijegraslanden

Streven is dat in 2024 delen van de Meijegraslanden ingericht zijn. Er zal grond verzet worden om natuurvriendelijke oevers te maken, peilscheidingen te maken of de voedselrijke bovenlaag van enkele percelen te verwijderen. Op deze pagina zullen we de laatste zaken wat betreft de planning delen.

Graven in de polder

Half augustus is er gestart met de aanleg van de nieuwe natuur in de Meijegraslanden. Aannemer van Oostrum uit Westbroek voert het project uit. Chris Palmer van adviesbureau Eelerwoude is het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. Hij is van dinsdag t/m vrijdag bereikbaar via 06 – 100 089 55 en [email protected]

Planning

De aannemer is gestart met de werkzaamheden in deelgebied C. Naar verwachting zijn ze hier tot de derde week van oktober bezig.

Eind september gaat de aannemer de werkzaamheden in deelgebied B voorbereiden. De daadwerkelijke werkzaamheden zullen hier klaar zijn eind oktober. Daarbij is met de aannemer afgesproken dat hij nog geen werkzaamheden verricht in de zuidoost hoek van deelgebied B: hierover vindt eerst nog nadere afstemming plaats.

Voor deelgebied A geldt dat ze daar half oktober beginnen met de werkzaamheden en daar half november klaar zijn.

Uiteindelijk kan het weer ervoor zorgen dat een deel van de werkzaamheden uitgesteld wordt, want het is onwenselijk als de machines ‘sporen rijden’ in het veld. Zolang het niet te nat is buiten, kan het werk doorgaan.

Terug naar de projectpagina