Ga direct naar inhoud

Planning Meijegraslanden

Streven is dat in 2024 delen van de Meijegraslanden ingericht zijn. Er zal grond verzet worden om natuurvriendelijke oevers te maken, peilscheidingen te maken of de voedselrijke bovenlaag van enkele percelen te verwijderen. Op deze pagina zullen we de laatste zaken wat betreft de planning delen.

Graven in de polder

Half augustus is er gestart met de aanleg van de nieuwe natuur in de Meijegraslanden. Aannemer van Oostrum uit Westbroek voert het project uit. Chris Palmer van adviesbureau Eelerwoude is het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. Hij is van dinsdag t/m vrijdag bereikbaar via 06 – 100 089 55 en [email protected]

Planning

In deelgebied C is het grondwerk gereed. Eind november was ook het grondwerk in deelgebied B afgerond. Ook in deelgebied A zal voor de kerst het grondwerk bijna klaar zijn. Dat betekent dat ook dan de meeste machines uit het veld zijn.

Vanaf 2024 gaat de aannemer in de drie deelgebieden hekken, stuwen en dammen plaatsen. De aannemer zaait tevens het grasland in. Ook worden rietstekken geplaatst voor de ontwikkeling van rietmoeras. Hiermee wordt een ideale broedplek gecreëerd voor de zeldzame moerasvogel de roerdomp. Maar ook andere zeldzame vogels en dieren vinden hier hun plek. Voor de inrichtingswerkzaamheden zijn één à twee machines nodig. De gebieden worden een voor een aangepakt in de volgorde van A, B, C. Naar verwachting is de aannemer voor de zomer klaar.

Terug naar de projectpagina