Project

Duinherstel Dutch Dune Revival

Van 2011 tot in 2016 heeft Natuurmonumenten samen met duinbeheerders PWN en het Hoogheemraadschap van Rijnland gewerkt een groot duinherstelproject, Dutch Dune Revival.

Met dit Natura 2000 project geven we de duinhabitats in Zuid-Kennemerland, Voorne en Goeree een grote kwaliteitsimpuls. Het project is gesteund door Europa in de vorm van een LIFE-subsidie (LIFE09 NAT/NL/00418). De deelprojecten in Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn tevens gesubsidieerd door provincie Noord-Holland.

Deelprojecten

Binnen het project Dutch Dune Revival is gewerkt aan drie deelprojecten:

Hier zijn voornamelijk woekerende struiken (Amerikaanse vogelkers, mispel en mahonie) verwijderd en verruigde en dichtgegroeide duingraslanden geplagd. 

Hier is een dynamisch duinlandschap met windsleuven in de zeereep en wandelende paraboolduinen ontwikkeld. Daarnaast een goed beleefbare natuurkern met een kwaliteitsverbetering van de unieke natuur.  

Herstel natuurwaarde

De natuur- en de landschappelijke waarde van de duingebieden zijn versterkt door het verwijderen van struiken en het stimuleren van verstuivingen in de duinen. Deze waarden staan onder druk van voedselrijke neerslag, versnelde verzuring, konijnenziekten en klimaatverandering.
Door verstuiving verjongen de duinen weer, zijn zij klimaatbestendiger en krijgen zij een natuurlijker karakter. Door de grotere variatie krijgen karakteristieke planten en dieren weer goede kansen.

Dynamische duinen

Vanaf 1990 wordt “dynamisch kustbeheer” in Nederland toegepast. Met dit beheer worden de zeeduinen zo beheerd dat verstuivingen mogelijk zijn met waarborging van de veiligheid en economische belangen van het achterland. Er zijn prachtige voorbeelden van stuivende zeeduinen op Terschelling, Schiermonnikoog en in het Noordhollands Duinreservaat.

 

Nieuws

02/02/16

Zorgvuldige afronding LIFE-herstel Voornes Duin in volle gang

Nog een paar weken en dan is de verbindingszone tussen Stekelhoek en Quackjeswater gereed.
09/12/15

LIFE duinherstel Voornes Duin gaat laatste fase in

In 2016 worden de laatste activiteiten uitgevoerd in het kader van LIFE Dutch Dune Revival.
08/10/15

Internationale duinexperts op bezoek

Vandaag vond een internationaal duinsymposium, georganiseerd door PWN, Waternet en Natuurmonumenten.
03/09/14

Onderhoud in duin bij Breede Water in Voornes Duin

Natuurmonumenten vergroot ten noordoosten van het Breede Water in Voornes Duin de open plaatsen.
word nu lid