Project

Levend Duin - duinherstel in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Het project Levend Duin is onderdeel van het grote Europese duinherstelproject Dutch Dune Revival (LIFE09 NAT/NL/00418). Met Levend Duin geeft Natuurmonumenten een kwaliteitsimpuls aan het open duin in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

 

Waarom is ingrijpen nodig?

In de duingraslanden Nationaal Park Zuid-Kennemerland speelden anno 2010 verschillende bedreigingen: 

• Te weinig afwisseling en teveel verruiging in het open duin (duingrasland met struiken)
• Grootschalig voorkomen van Amerikaanse vogelkers Prunus serotina, mahonie berberis/Mahonia aquifolium en mispelsoorten Cotoneaster sp.
• Snelle uitbreiding van deze soorten
• Overwoekering van karakteristieke duinplanten
• Te weinig open zand

Duingraslanden waren dichtgegroeid met ruige grassen en struiken zoals Amerikaanse vogelkers. Echte duinplanten (kruiden en bloemen) hebben dan geen kans meer. Alleen de woekerende struiken verwijderen is niet voldoende, in de bodem zitten ook heel veel zaden van Amerikaanse vogelkers. Daarom moest er ook geplagd worden. Met plaggen verwijder je de bovenste bodem laag met alle zaden daarin. Daarna hebben de echte duinplanten weer een goede kans zich te vestigen in het open kalkrijke zand. Meer lezen

Fotograaf: Jowien van der Vegte

Doel project

Het primaire doel van dit project was de afname van de voor dit gebied karakteristieke plantensoorten te stoppen en om te zetten in een toename van deze soorten. Dit is gedaan door stukken grasland te plaggen en op grote schaal struiken te verwijderen.

Bijzondere duinplanten kunnen nu weer terugkeren op de verse zanderige duinbodem op plekken waar nu teveel schaduw en verzuring was door Amerikaanse vogelkers. Deze duingraslanden worden ook wel de ‘grijze duinen’ genoemd. Variatie is hier heel belangrijk; variatie in mossen, kruiden, bloemen en stukjes kaal zand.

Aanpak

Werkzaamheden bestonden uit grootschalig verwijderen van ongewenste struiken (Amerikaanse vogelkers, mispel en mahonie) en het plaggen van een aantal verruigde en dichtgegroeide duingraslanden. 

De eerste werkzaamheden zijn gestart in 2011 en het werk is afgerond in 2016.

Vervolg: nabeheer

Hoewel dit project in 2016 is afgerond, wordt ook de komende jaren verder gewerkt aan het verwijderen van invasieve soorten (vooral Amerikaanse vogelkers) en het herstel van de duingraslanden wordt gevolgd. Er is een plan opgesteld voor het beheer van het gebied na afloop van het project. Een jaarlijkse controle is de basis. Hiervoor wordt circa 1000 hectare duingebied nagelopen op Amerikaanse vogelkers, mahonia en cotoneaster. We willen ervoor zorgen dat eventueel aanwezige jonge planten niet verder uitgroeien en zaad (bessen) gaan dragen. Dit betekent dat we ze op tijd snoeien of – liever nog- geheel verwijderen. Als de boswachter toch zaaddragende planten vindt, dan worden die zo snel mogelijk verwijderd. Natuurmonumenten doet dit samen met vrijwilligers.

Toekomstbeeld

Het einddoel is een open duinlandschap met her en der struweel van kardinaalsmuts, duindoorn, meidoorn en liguster. Met plekjes open zand, kort gegraasd duingrasland en wat ruigere stukjes.

Financiering

Project Levend Duin is mede mogelijk gemaakt door subsidieverstrekkers LIFE en provincie Noord-Holland.

Nieuws

08/10/15

Internationale duinexperts op bezoek

Vandaag vond een internationaal duinsymposium, georganiseerd door PWN, Waternet en Natuurmonumenten.
02/12/15

Levend duin Zuid-Kennemerland

Beheer levend duin Nationaal Park Zuid-Kennemerland is nooit klaar!
09/10/14

Impuls voor duinen in Zuid-Kennemerland

Vanaf 9 oktober vinden in het duingebied Duin en Kruidberg en Koningshof werkzaamheden plaats.
08/11/13

Succesvol herstel duinen Kennemerland

De eerste bramen zijn verschenen op het kale zand. Dit is een van de soorten die thuishoort in duinen.
word nu lid