Project

Natuurherstel Hulshorsterzand - Wuthering Heaths

Inleiding   

Vanaf 2012 start Natuurmonumenten een groot herstelproject op het Hulshorsterzand en in de Leuvenumse bossen, Wuthering Heaths. Met dit project willen we de stuifzand- en heidehabitats een grote kwaliteitsimpuls geven. Natuurmonumenten is in 2009 al gestart met de uitvoering van het herstelplan Hulshorsterzand. 
 
 

Nieuws

18/01/17

Schapen zorgen voor rijkere flora en fauna in Hulshorsterzand

Uit een evaluatie van de begrazing blijkt dat dit stuifzandgebied soortenrijker is geworden.
21/12/16

Bijna twee keer zoveel bijensoorten in het Hulshorsterzand

Dankzij herstelwerk en schapenbegrazing is het aantal bijensoorten in dit stuifzandgebied bijna verdubbeld.
03/11/16

Vrijwilligers vinden veel zeldzame klokjesgentianen

Tien enthousiaste vrijwilligers hebben nauwkeurig het Sandbergsveld in de Leuvenumse bossen afgespeurd naar zeldzame klokjesgentianen.
26/03/15

Werkzaamheden Hulshorsterzand afgerond

De laatste uitvoerende werkzaamheden in de heidecorridor bij het Hulshorsterzand zijn 2 maart 2015 afgerond.
word nu lid