Project

Nieuw leven in het veen - De Wieden

In zeven waterrijke natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werken we aan nieuwe kansen voor zeldzame planten en dieren. Onder meer in De Wieden, ons grootste laagveenmoeras van West-Europa.

Rijke geschiedenis

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Natuurmonumenten beheert het zuidelijke deel: De Wieden. Een uniek gebied met een rijke culturele geschiedenis van rietsnijders en turfwinners. Een van de drie plekken in Nederland waar nog de grote vuurvlinder voorkomt, een gebied waar de zwarte stern zijn nest bouwt op krabbenscheer en geel schorpioenmos tussen het riet groeit. 

Samen werken aan herstel en behoud

Om dit bijzondere cultuurlandschap te behouden, waar vele plant- en diersoorten van profiteren en bezoekers dagelijks van genieten, start Natuurmonumenten in 2014 een laagveenherstelproject als onderdeel van het Herstelprogramma 'Nieuw leven in het veen’ (officiële naam ‘New LIFE for Dutch fens’). Een project dat financieel gesteund wordt door de Europese Unie, rijk, provincies en waterschappen. 

Fotograaf: Ruben SmitBron: Natuurmonumenten

LIFE & Natura 2000

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden waar 'Nieuw leven in het veen' plaatsvindt, vormen elk op zich een onmisbare schakel in dit netwerk.

 

Nieuws

29/01/16

Historische petgaten terug bij Zwartsluis in De Wieden

Natuurmonumenten herstelt het oude veenlandschap bij Zwartsluis in De Wieden.
10/11/15

LIFE-project bij Zwartsluis van start

Natuurmonumenten is maandag bij Zwartsluis begonnen met de tweede fase van het zogenoemde LIFE-project.
02/07/15

Bekijk laagveen vanuit de lucht

Laagveengebieden zijn uniek in de wereld. In deze veenweidegebieden vind je volop waterleven.
23/03/15

Tachtig natuurgidsen bijeen om te leren over het laagveen

Maandag 23 maart kwamen uit heel Nederland tachtig gidsen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer naar het waterrijke natuurgebied De Wieden
word nu lid