Project

Nieuw leven in het veen - Nieuwkoopse Plassen

Zeven waterrijke natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer krijgen een geweldige impuls. Middels herstelwerk krijgen ze een verjongingskuur waardoor de leefomstandigheden van zeldzame planten en dieren flink verbeteren.

Kenmerkende Nederlandse landschappen

De natuurgebieden waar het om gaat, waaronder de Nieuwkoopse Plassen, zijn heel kenmerkend voor het Nederlandse landschap. Ze zijn ontstaan door turfwinning. Maar omdat er sinds eind 19e eeuw in deze veengebieden geen turf meer wordt gewonnen, verandert het uiterlijk van de gebieden. Veel sloten groeien langzaam maar zeker dicht. Dat gaat ten koste van een groot aantal bijzondere planten en dieren. Er is groot onderhoud nodig, want als we niets doen, raken we dit geliefde landschap en de soorten die onlosmakelijk met het veen verbonden zijn kwijt.

Wat gaan we doen?

We doen nu wat turfgravers in het verleden deden: oude sloten opengraven en stukken legakker afplaggen en houtopslag en struiken weghalen. Ook nemen de natuurorganisaties maatregelen om de waterkwaliteit in de gebieden te verbeteren.

Bekijk hier het laagveen vanuit de lucht.

Fotograaf: Jan Kriek

Samen werken aan herstel en behoud

Om dit bijzondere cultuurlandschap te behouden, waar vele plant- en diersoorten van profiteren en bezoekers dagelijks van genieten, start Natuurmonumenten in 2014 een laagveenherstelproject als onderdeel van het herstelprogramma 'Nieuw leven in het veen'(officiële naam ‘New LIFE for Dutch fens’). Een project dat financieel gesteund wordt door de Europese Unie, rijk, provincies en waterschappen.

Wat is LIFE?

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden waar 'Nieuw leven in het veen' plaatsvindt, vormen elk op zich een onmisbare schakel in dit netwerk.

Nieuws

02/10/17

Orchideeën en vleesetende planten profiteren van LIFE-werkzaamheden in de Nieuwkoopse Plassen

Er is meer ruimte voor de zeldzame groenknolorchis en het vleesetende klein blaasjeskruid in de Nieuwkoopse Plassen.
29/01/16

Historische petgaten terug bij Zwartsluis in De Wieden

Natuurmonumenten herstelt het oude veenlandschap bij Zwartsluis in De Wieden.
10/11/15

LIFE-project bij Zwartsluis van start

Natuurmonumenten is maandag bij Zwartsluis begonnen met de tweede fase van het zogenoemde LIFE-project.
19/10/15

Historische petgaten terug in de Nieuwkoopse Plassen

Een drijvende kraan, dat is de baggerbeugel anno 2015 waarmee het patroon van legakkers en petgaten weer terugkeert in delen van de Nieuwkoo
word nu lid