Ga direct naar inhoud
Nieuws

Friese monitor Natuur en Landschap

24 oktober 2023 | Liesbeth Meijer

Het Planbureau Fryslân heeft 24 oktober haar nieuwe monitor Natuur en Landschap gepresenteerd. Deze monitor biedt inzicht in o.a. het ruimtegebruik in Fryslân, het belang van de Friese natuur volgens de inwoners, de verbondenheid met het Friese landschap en de zorgen van inwoners rondom natuur, landschap, milieu en biodiversiteit.

Gaasterland

En wat blijkt: de meeste inwoners van Fryslân vinden natuur (heel) belangrijk! Friezen zien natuur en landschap als leefgebied van planten en dieren en als ‘iets om van te genieten’. Ze zijn echter ook bezorgd over de huidige ontwikkelingen in de natuur en het landschap. Zo maakt 80% van de inwoners zich zorgen over het verdwijnen van flora en fauna en 68% over de verslechterde luchtkwaliteit. Ook vindt 42% dat het landschap achteruit is gegaan. Het goede nieuws is dat ruim driekwart van de Friezen meer ruimte wil bieden aan natuur, en het beschermen en verbeteren van biodiversiteit (heel) belangrijk vindt. Inwoners zien daarbij vooral een rol voor de Provincie Fryslân (53%) en organisaties zoals Natuurmonumenten, It Fryske Gea of Staatsbosbeheer (47%) en alle burgers (46%). Eén op de vier inwoners ziet het vooral als taak voor de gemeenten, boeren of Wetterskip Fryslân.

Deze nieuwe monitor biedt waardevolle informatie aan Provincie Fryslân voor het fijnslijpen en verder concretiseren van het Frysk Programma Landelijk Gebied in de komende maanden. Lees hier meer

Jorien Bakker, ambassadeur Natuurmonumenten

Liesbeth Meijer