Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kwaliteitstoets Hegewiersterfjild

23 juni 2023 | Elske Schuurmans

Op 9 juni vond de kwaliteitstoets plaats van het Hegewiersterfjild.

Natuurmonumenten werkt voor de natuurgebieden met beheercycli van achttien jaar. Om de zes jaar wordt een kwaliteitstoets gedaan. Er wordt getoetst of de doelen voor goed beheer en beweging in een gebied optimaal worden gerealiseerd. Natuur ontwikkelt zich soms anders dan voorspeld waardoor onderdelen moeten worden bijgesteld of geaccepteerd. Dit wordt bij de kwaliteitstoets besproken aan de hand van de uitgebreide rapportage en discussiepunten die vooraf zijn opgesteld door de ecoloog. Bij de toets zijn niet alleen medewerkers aanwezig. Ook andere partijen die in of rond het gebied werken, worden uitgenodigd. Er is ook altijd vertegenwoordiging vanuit de ledencommissie.

Hegewiersterfjild

Dit jaar stond het Hegewiersterfjild dus op het programma om te toetsen. Naast de voorzitter van de toets, de beheerders en ecologen van het gebied waren ook een flora-expert, it Wetterskip en provinsje Fryslân bij de toets. Namens de ledencommissie mocht ik aanwezig zijn.

De toets begon aan een vergadertafel waar met name de theoretische vraagstukken aan de orde zijn gekomen.

Het was ongelooflijk interessant om alle experts op hun eigen gebied te horen over voorkomende, verdwijnende en uitbreidende soorten in het gebied. Gewenst en ongewenst. Vogels, insecten, alledaagse en bijzondere flora. Over de hoogte van waterstanden en wat voor welke soort ideaal is en wat dat met de omgeving buiten het natuurgebied doet. Maar ook verzilting en de gevolgen ervan.

Na de lunch brachten we een bezoek aan het Hegewiersterfjild om allemaal ook met eigen ogen te zien wat we in de ochtend hoorden. En meer.

Het Hegewiersterfjild is een prachtig natuurgebied waar de afgelopen jaren veel ingrepen zijn gedaan om het geschikt te maken voor wad- en weidevogels. Meer daarover lees je hier. En die vogels zien we!

De conclusie van de toets is dat sommige delen zich anders ontwikkelen dan bedacht. Maar over het algemeen gaat het goed. Alle aanwezigen zijn tevreden met het resultaat. Toch zien de beheerders nog verbeterpunten waar ze graag mee aan de slag gaan. En dat is ook mooi.

Het was een enorm leerzame dag op het gebied van kwaliteitstoetsen en ook inhoudelijk over het Hegewiersterfjild.

Hegewierstelfjild bezoeken?

Wil je dit natuurgebied ook bewonderen? Om tijdens het broedseizoen niet te veel te verstoren, zijn er maar heel weinig excursies. Langs de Kimswerderweg is een uitkijkpunt dat je elke dag kan bezoeken waar je prachtig uitzicht hebt over het Hegewiersterfjild

Elske Schuurmans

Ledencommissie