Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ledenraad 3 juni 2023

16 mei 2023 | Liesbeth Meijer

Twee keer per jaar komt de Ledenraad bij elkaar. We bespreken dan onderwerpen zoals de wolf in onze natuur, de begroting en bosbeheer. We benoemen ook bestuursleden.
We gaan dit keer met 4 personen van de Ledencommissie Fryslân naar de vergadering en vertegenwoordigen de Friese Natuurmonumenten leden. Op de agenda staat een gedachtewisseling over het onderwerp diversiteit van de achterban. Hoe zorgen we ervoor dat Natuurmonumenten mensen van allerlei leeftijden en achtergronden vertegenwoordigt. NM heeft bijvoorbeeld een OERR lidmaatschap voor kinderen tot 12 jaar. Maar hoe betrekken we jongeren boven de 12 bij onze activiteiten? Hoe schakelen we studenten in bij projecten. Wat biedt NM mensen die een andere moedertaal spreken. Kortom vele vragen. Heb je suggesties om de diversiteit van leden en donateurs van NM te vergroten, laat het ons weten via een berichtje aan [email protected]

Ledenraad november 2022

Op de agenda staan ook het goedkeuren van het jaarverslag en decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid over 2022. En natuurlijk komt de stikstofproblematiek en het gebiedsgericht beleid aan de orde. De provincies moeten immers snel met concrete plannen komen om de stikstof- , de water- en de klimaatproblematiek op te lossen.
De provincie Fryslân presenteert op 10 mei haar programma voor het landelijk gebied (FPLG). Natuurmonumenten houdt nauwlettend in de gaten of al die provinciale plannen en programma's werkelijk de problemen gaan oplossen en waar we nuttig en nodig dragen we ons steentje bij. 

Liesbeth Meijer