Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onderhoud schelpenpaden op Schiermonnikoog

09 april 2024 | Elske Schuurmans

Veel fietspaden op Schiermonnikoog zijn met schelpen verhard. Om deze goed berijdbaar te houden is onderhoud nodig. Maar daarvoor willen we geen schelpen uit de Waddenzee gebruiken. De Waddenzee is een uniek Natura 2000-natuurgebied. Natuurmonumenten vindt dat natuurschade in
het gebied daarom zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Het winnen van schelpen is een extreme vorm van bodemberoering en schadelijk voor de dieren die in de wadbodem leven. We vinden dat er eigenlijk geen vergunningen mogen worden gegeven voor het winnen van schelpen uit de Wadbodem. De Waddenvereniging heeft mede namens Natuurmonumenten beroep ingesteld tegen vergunningverlening voor schelpenwinning in het Waddengebied.

Terreinbord Nationaal Park Schiermonnikoog

Daarom willen wij geen schelpen uit de Waddenzee gebruiken bij het onderhouden van schelpenpaden op Schiermonnikoog. Voor het onderhoud worden nu schelpen uit niet-Natura 2000 gebied gebruikt. Hier hangt alleen een heel ander prijskaartje aan, waardoor minder onderhoud uitgevoerd kan worden. Bovendien moet Natuurmonumenten sinds de door staatssecretaris Bleker ingestelde bezuinigingen op de Nationale Parken alle kosten voor de schelpenpaden zelf dragen.

Wij willen graag in Nationaal Park verband, samen met de andere partijen op het eiland die belang hebben bij een goed onderhouden fietspadennetwerk, kijken naar alternatieve mogelijkheden.

Elske Schuurmans

Ledencommissie