Ga direct naar inhoud
Nieuws

Structuurrijke bosranden in Compagnonsbossen in Ravenswoud

17 februari 2024 | Elske Schuurmans

Martin Snip, Coördinator Natuurbeheer Fochteloërveen, neemt ons deze keer mee in werkzaamheden die Natuurmonumenten uitvoert.

In de periode augustus tot en met oktober 2023 is er op meerdere locaties in de Compagnonsbossen bij Ravenswoud gezaagd om met name fijnsparren weg te halen in de randen van de bossen. De fijnspar wordt de laatste jaren massaal aangetast door de letterzetter. Hele bosvakken fijnspar sterven langzaam af en dit levert gevaarlijke situatie op langs de wandelpaden. Natuurmonumenten heeft besloten de dode fijnsparren langs de paden te verwijderen. Op de ontstane open plekken gaan we bosranden ontwikkelen waardoor er meer structuur ontstaat.

De bosrand zoals deze is na de kap van sparren in 2015 waar nu heide groeit.

De bomen die verder in het bos staan zijn met rust gelaten zodat daar de natuur haar gang kan gaan. Hier zien we inmiddels al verjonging van het bos optreden.

Op de locatie die wij ‘plantsoen’ noemen (richting de uitkijktoren de 7) is al het fijnspar verwijderd. Hier is een nieuwe laan aangelegd met winterlinde en haagbeuk. Hier wordt eveneens bosplantsoen ingeplant (o.a. wintereik, rode kornoelje, meidoorn, zoete kers en sleedoorn). De beuken die nu in de zon staan zijn met jutte ingewikkeld om ‘zonnebrand’ te voorkomen.

Ook is er op enkele plekken de bosgrond opgeschoven om de heide meer ruimte te geven die in het verleden veel algemener voorkwam in de bosranden.

Al met al een forse ingreep om de wandelpaden weer veiliger te maken, maar vooral om de bosranden te ontwikkelen naar veel structuurrijkere bosranden waarmee de (bio)diversiteit van het bos wordt vergroot.

Kap van de sparren langs het pad naar uitkijktoren De 7

Kap van de sparren langs het pad naar uitkijktoren De 7

Elske Schuurmans

Ledencommissie