Ga direct naar inhoud
Nieuws

Terugblik webinar waterkwaliteit

23 oktober 2023 | Liesbeth Meijer

Woensdag 20 september werd het tweede gezamenlijke webinar gehouden met als thema “water – hoe staat het met de kwaliteit?”. Om NM leden en niet-leden te informeren en te betrekken bij de problematiek als het gaat om de kwaliteit van het water organiseerden de ledencommissies Fryslân en Groningen wederom een webinar en aansluitend veldbezoeken. Want in onze rivieren, sloten, beken, kanalen en meren is de kwaliteit van het water veel slechter dan volgens de Europese richtlijnen de bedoeling en toegestaan is. In 2027 moet Nederland eindelijk voldoen aan de afgesproken doelen.

water keuzes

Het probleem werd eerst duidelijk gemaakt met een filmpje van het Waterbedrijf Groningen “wordt de volgende crisis een watercrisis?”, Vervolgens werden 56 deelnemers door een ecoloog, een ambassadeur van Natuurmonumenten en een hydroloog van het waterleiding bedrijf geïnformeerd over de problemen. Problemen die natuurorganisaties ervaren in het natuurbeheer, ervaren de burgers in het dagelijkse gebruik en de waterbedrijven in het aanleveren van schoon en veilig drinkwater. De deelnemers werden niet alleen op de hoogte gesteld van de huidige problemen maar werden ook geïnformeerd over mogelijk oplossingen zoals het samen werken aan het verminderen van de toenemende vervuiling van oppervlakte- en grondwater, het zuiniger omgaan met drinkwater, het toewerken naar een klimaatadaptief landschap, klimaatadaptieve steden en uiteindelijk naar een duurzame circulaire waterketen.

Met dank aan de klankbordgroepsleden uit de provincies Fryslân en Groningen werden de deelnemers nog enkele tips meegegeven om zelf anders om te gaan met drinkwater: je bewust te zijn in het gebruik van goede ecologische schoonmaakmiddelen, niet gebruikte medicatie terug te brengen naar de apotheker en daarmee het verminderen van de verontreiniging van ons water. De oproep van Hubert Overstegen ( covoorzitter ledencommissie Fryslân) is duidelijk: Help mee het tij te keren! Het webinar is hier terug te kijken. 

Liesbeth Meijer